herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Ryzyko przekroczenia poziomu pyłu zawieszonego PM10

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska informuje o występującym w powiecie dzierżoniowskim ryzyku przekroczenia pyłu zawieszonego PM10, co ma wpływ na gorszą jakość powietrza.

Widok z lotu ptaka na miasto Bielawa

Raport sporządzony przez GIOŚ pokazuje, że stan ten utrzyma się do 16 listopada.

Grupy ludności wrażliwe na zanieczyszczenia:

 • osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób sercowo-naczyniowych (zwłaszcza niewydolność serca, choroba wieńcowa),
 • osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego (np. astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc),
 • osoby starsze, kobiety w ciąży oraz dzieci,
 • osoby z rozpoznaną chorobą nowotworową oraz ozdrowieńcy.

Środki ostrożności:

 • osoby wrażliwe powinny rozważyć ograniczenie czasu przebywania oraz wysiłku fizycznego na otwartym powietrzu (szczególnie w godzinach wieczornych),
 • ograniczenie wietrzenia pomieszczeń,
 • unikanie działań zwiększających zanieczyszczenie powietrza, np. palenia w kominku.

Zalecenia dla ludności po przekroczeniu dopuszczalnych stężeń pyłu PM10 w powietrzu:

 • unikanie palenia w piecach na paliwo stałe w przypadku posiadania alternatywnego źródła ogrzewania,
  ograniczenie ruchu samochodowego np. poprzez korzystanie z komunikacji publicznej,
 • śledzenie bieżącej informacji o jakości powietrza.

Dane bieżące, aktualizowane co godzinę, dostępne są w aplikacji mobilnej na smartfony: „Jakość powietrza w Polsce” oraz na stronie internetowej WIOŚ.