herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Sylwetki radnych powiatowych VI kadencji

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

FotografiaCharakterystyka
Krzysztof Bielawski
Praca: Powiatowe Centrum Opieki i Wychowania w Pieszycach – główny księgowy
Wcześniejsza kariera zawodowa: Górnicze Przedsiębiorstwo Eksploatacji i Przerobu Kamienia SA w Piławie Górnej, Instalatorstwo Elektryczne Krzysztof Bielawski – właściciel, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Piławie Górnej – główny księgowy
Ukończona szkoła/uczelnia: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Działalność polityczna: Prawo i Sprawiedliwość
Działalność społeczna: członek Stowarzyszenia „Lepsze Jutro” w Pieszycach, członek Klubu Sportowego Piławianka
Działalność samorządowa: radny Rady Miasta w Piławie Górnej V, VI i VII kadencji w latach 2006-2018 – w działaniach wspierał inicjatywy mające na celu poprawę życia mieszkańców oraz rozwój i promocję gminy i powiatu
Zamieszkały: Piława Górna
Rodzina: żonaty, dwoje dorosłych dzieci
Zainteresowania i inne informacje: sport, polityka krajowa i międzynarodowa; lubi organizować i brać czynny udział w pieszych i rowerowych wycieczkach krajoznawczych i spędzać czas na świeżym powietrzu, w okresie zimowym preferuje jazdę na nartach
Oświadczenia majątkowe
Andrzej Bolisęga
Praca: Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie – wicestarosta
Wcześniejsza kariera zawodowa: zawodowo związany przez piętnaście lat z Grupą Muszkieterów, w której pełnił funkcję dyrektora portażowego - prokurenta w centrali firmy, w latach 2014 – 2018 zastępca burmistrza Dzierżoniowa
Ukończona szkoła/uczelnia: studia licencjackie o kierunku gospodarka i administracja publiczna
Inne kwalifikacje: certyfikowane szkolenia z zarządzania
Działalność polityczna: Platforma Obywatelska
Działalność społeczna: w latach 2006-2010 prezes MZKS Lechia Dzierżoniów; inicjator powstania Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Dzierżoniowie; od roku 2008 członek zarządu Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej
Działalność samorządowa: w latach 2006 – 2014 radny Rady Miejskiej Dzierżoniowa
Oświadczenia majątkowe
Zdjęcie radnego Janusza BorkaJanusz Borek
Praca: emeryt
Wcześniejsza kariera zawodowa: BZPB „BIELTEX” w Bielawie, WPEC Wałbrzych OEC Dzierżoniów – zastępca dyrektora ds. technicznych, SM Bielawa – kierownik Zakładu Konserwacyjno-Remontowego, Burmistrz Pieszyc w latach 1994-1998, „BIODOM” Sp. z o. o. Dzierżoniów
Ukończona szkoła/uczelnia: Politechnika Wrocławska
Tytuł zawodowy: mgr inż. mechanik, specjalizacja systemy i urządzenia energetyczne
Inne kwalifikacje: studia podyplomowe – szacowanie nieruchomości
Działalność polityczna: Prawo i Sprawiedliwość
Działalność społeczna: członek Zarządu Stowarzyszenia „Obywatelski Ruch Patriotyczny”
Zamieszkały: Pieszyce
Zainteresowania i inne informacje: historia, geografia, sport
Oświadczenia majątkowe
Janusz Cąber
Praca: emeryt
Wcześniejsza kariera zawodowa: Urząd Miejski w Bielawie – inspektor ds. budownictwa, Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Bielawie – dyrektor, Przedsiębiorstwo Budowlane w Bielawie – właściciel, Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie – wicestarosta, Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Bielawie – dyrektor ds. technicznych, prezes zarządu
Ukończona szkoła/uczelnia: Technikum Budowlane we Wrocławiu
Inne kwalifikacje: uprawnienia konstrukcyjno-budowlane
Działalność polityczna: „Wolni i Solidarni”
Działalność społeczna: prezes Stowarzyszenia Ponadpartyjne Forum Samorządowe w Bielawie, honorowy prezes Klubu Sportowego Bielawianka, honorowy członek zarządu Cechu Rzemiosł Różnych w Bielawie
Działalność samorządowa: radny Rady Miejskiej Bielawy II kadencji, radny Rady Powiatu IV kadencji
Zainteresowania: sport, podróże, motoryzacja
Oświadczenia majątkowe
Robert Czajkowski
Praca: własna działalność gospodarcza – doradca podatkowy
Ukończona szkoła/uczelnia: Wyższa Szkoła Bankowa, Uniwersytet Opolski
Tytuł zawodowy: magister ekonomii i zarządzania
Działalność polityczna: Sojusz Lewicy Demokratycznej
Działalność samorządowa: od 2018 roku wiceprzewodniczący Rady Powiatu
Oświadczenia majątkowe
Adam Domagała
Praca: Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bielawie - nauczyciel
Wcześniejsza kariera zawodowa: od 1993 r. nauczyciel w LO w Bielawie, w latach 2015 – 2016 dyrektor w Miejskiego Zarządu Placówek Oświaty w Bielawie
Ukończona szkoła/uczelnia: Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Opolu
Tytuł zawodowy: magister fizyki, specjalność nauczycielska
Inne kwalifikacje: studia podyplomowe – matematyka
Działalność polityczna: Stowarzyszenie Obywatelski Blok Samorządowy – członek zarządu
Działalność społeczna: Związek Harcerstwa Polskiego – instruktor Hufca Ziemi Dzierżoniowskiej
Działalność samorządowa: w latach 1998 – 2006 radny Rady Miejskiej Bielawy, od 2018 roku - członek Zarządu Powiatu
Zainteresowania: astronomia, rekreacja – bieganie, turystyka, poezja śpiewana, psychologia, polityka
Oświadczenia majątkowe
Wacław Dziendziel
Praca: emeryt
Wcześniejsza kariera zawodowa: wicewojewoda wałbrzyski (1994 – 1998), burmistrz Piławy Górnej (1998 – 2001), wicewojewoda dolnośląski (2001 – 2003), Ośrodek Doradztwa Rolniczego (2003 – 2007) – dyrektor i zastępca, Ośrodek Hodowli Zarodowej „Przerzeczyn Zdrój” (2008 – 2018) – pracownik, w tym członek zarządu w spółce
Ukończona szkoła/uczelnia: Akademia Rolnicza Kraków
Tytuł zawodowy: magister inżynier
Inne kwalifikacje: studia podyplomowe Uniwersytet Wrocławski, posiada uprawnienia do zasiadania radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa
Działalność polityczna: Polskie Stronnictwo Ludowe
Działalność społeczna: Ochotnicza Straż Pożarna
Działalność samorządowa: radny Rady Miejskiej w Piławie Górnej I i III kadencji, w tym w I kadencji - wiceprzewodniczący Rady; radny Rady Powiatu IV i V kadencji, w tym w latach 2014 – 2018 wiceprzewodniczący Rady Powiatu, od 2018 roku - członek Zarządu Powiatu
Zamieszkały: Piława Górna
Oświadczenia majątkowe
Dariusz Mirosław Gortych
Praca: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ząbkowicach Śląskich
Wcześniejsza kariera zawodowa: strażak w KP PSP w Dzierżoniowie
Ukończona szkoła/uczelnia: Centralna Szkoła PSP w Częstochowie
Tytuł zawodowy: technik pożarnictwa
Działalność polityczna: Prawo i Sprawiedliwość
Działalność społeczna: prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Bielawie, prezes zarządu oddziału powiatowego OSP w Dzierżoniowie
Oświadczenia majątkowe
Małgorzata Greiner
Praca: Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie – nauczyciel
Wcześniejsza kariera zawodowa: od 1998 roku nauczyciel, w latach 2015 – 2017 zastępca burmistrza w Bielawie
Ukończona szkoła/uczelnia: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Tytuł zawodowy: magister filologii polskiej
Inne kwalifikacje: studia podyplomowe wiedzy o sztuce oraz studia podyplomowe organizacji i zarządzania oświatą
Działalność polityczna: Prawo i Sprawiedliwość
Działalność społeczna: członek Towarzystwa Przyjaciół Bielawy, Stowarzyszenia Św. Agnieszki, Parafialny Oddział Akcji Katolickiej w Bielawie
Zainteresowania i inne informacje: współpracuje ze stowarzyszeniami oraz środowiskami senioralnymi i osobami niepełnosprawnymi; uczestniczy w regionalnych wydarzeniach patriotycznych i historycznych; wspiera działalność lokalnych grup rekonstrukcyjnych
Oświadczenia majątkowe
Jacek Grzebieluch
Praca: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Lancet w Bielawie – lekarz
Wcześniejsza kariera zawodowa: od 1985 r. lekarz
Ukończona szkoła/uczelnia: Akademia Medyczna we Wrocławiu
Tytuł zawodowy: lekarz medycyny
Działalność polityczna: Platforma Obywatelska
Działalność samorządowa: radny Rady Powiatu III, IV i V kadencji, w tym w latach 2010 – 2014, a także od 2018 roku przewodniczący Rady Powiatu
Oświadczenia majątkowe
Janusz Guzdek
Wcześniejsza kariera zawodowa: w latach 1990 – 2006 wójt Gminy Łagiewniki, w latach 2006 - 2018 starosta dzierżoniowski
Ukończona szkoła/uczelnia: Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu
Inne kwalifikacje: studia podyplomowe prawno-samorządowe w Polskiej Akademii Nauk w Warszawie
Działalność polityczna: Platforma Obywatelska
Działalność samorządowa: radny Rady Powiatu III, IV i V kadencji
Zamieszkały: Ligota Wielka (gmina Łagiewniki)
Inne informacje:
Pełniąc przez cztery kadencje funkcję wójta gminy Łagiewniki, wprowadził ją dwukrotnie do Złotej Setki Gmin Polskich o Największych Inwestycjach;
Podczas jego 12-letniej pracy na stanowisku starosty Powiat Dzierżoniowski zmniejszył zadłużenie z blisko 70 mln zł do zaledwie 4,5 mln zł, dzięki czemu znalazł się w elicie powiatów o najlepszych wskaźnikach. Było to możliwe dzięki skutecznemu pozyskiwaniu środków zewnętrznych i oszczędnościom w administracji.
W efekcie jego pracy samorząd powiatowy przeznaczył na inwestycje ponad 100 mln zł. Do największych należą: budowa hali sportowej przy II Liceum Ogólnokształcącym, termomodernizacja większości obiektów powiatowych, budowa boisk sportowych i modernizacja sal gimnastycznych przy powiatowych szkołach, a także wykonanie na 120 km dróg nowych nawierzchni; ponadto Starostwo Powiatowe, I i II LO zyskały windy dostosowane do osób niepełnosprawnych.
Przyczynił się do rozwoju Szpitala Powiatowego, który po oddłużeniu i przekształceniu w spółkę prawa handlowego prowadzi wiele inwestycji mających wpływ na poprawę jakości usług dla pacjentów.
Odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi przez Prezydenta RP; otrzymał Nagrodę Marszałka Województwa Dolnośląskiego za II miejsce w województwie za inwestycje na rzecz ekologii; odznaczony przez naczelnika ZHP Złotą Odznaką Przyjaciół Harcerstwa; nagrodzony przez Związek Powiatów Polskich tytułem „Samorządowiec 20-lecia” nadawanym za szczególny wkład w rozwój lokalny, a także za działalność na płaszczyźnie ogólnopolskiej.
Oświadczenia majątkowe
Grzegorz Józef Kosowski
Praca: Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie – starosta
Wcześniejsza kariera zawodowa: w latach 1986 – 2006 własna firma, w latach 2006 – 2018 – burmistrz Miasta w Gminy Niemcza
Ukończona szkoła/uczelnia: Akademia Rolnicza we Wrocławiu
Tytuł zawodowy: magister inżynier
Inne kwalifikacje: studia podyplomowe z zakresu wyceny nieruchomości
Działalność polityczna: Platforma Obywatelska
Zamieszkały: Niemcza
Rodzina: żonaty, córka Maria Teresa, wnuczka Róża
Oświadczenia majątkowe
Grażyna Anna Król
Praca: Miejska Biblioteka Publiczna – Centrum Kultury w Pieszycach – kustosz w Bibliotece
Wcześniejsza kariera zawodowa: Wojewódzki Urząd Poczty
Ukończona szkoła/uczelnia: Uniwersytet Wrocławski
Tytuł zawodowy: magister bibliotekoznawstwa i informacji naukowo-technicznej
Inne kwalifikacje: studia podyplomowe w zakresie zarządzania oświatą i kulturą
Działalność polityczna: Prawo i Sprawiedliwość
Działalność społeczna: przy parafii św. Jakuba w Pieszycach – „Jakubki Pieszyckie”, inicjatorka Polsko-Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej
Działalność samorządowa: radna Rady Miejskiej w Pieszycach w latach 1994 – 2002
Zamieszkała: Pieszyce
Rodzina: mąż Andrzej, konserwator dzieł sztuki
Zainteresowania i inne informacje: górskie piesze wędrówki; autorka książki dla dzieci „Sówcia Uhcia z Sowiogórskiego lasu”; w 2006 roku otrzymała odznaczenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Zasłużony dla Kultury Polskiej”
Oświadczenia majątkowe
Janusz Maniecki
Praca: dyrektor Biura Poselskiego Michała Dworczyka w Dzierżoniowie
Wcześniejsza kariera zawodowa: w latach 1984 – 2014 nauczyciel historii, w latach 1991 – 1996 dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego w Dzierżoniowie
Ukończona szkoła/uczelnia: Uniwersytet Wrocławski – wydział historii
Tytuł zawodowy: magister
Działalność polityczna: NSZZ „Solidarność” w latach 1988 – 1994, od 2018 r. – Prawo i Sprawiedliwość
Działalność społeczna: przewodniczący klubu Gazety Polskiej Dzierżoniów II, członek zarządu Stowarzyszenia Obywatelski Ruch Patriotyczny
Działalność samorządowa: radny Rady Miejskiej Dzierżoniowa w latach 1990 – 1994 z Komitetu Obywatelskiego "Solidarność " Ziemi Dzierżoniowskiej, członek Zarządu Miasta w latach 1992 – 1994
Zainteresowania: literatura, historia, sport, muzyka; autor książek historycznych dotyczących okresu najnowszych dziejów Polski po 1945 r., autor i współautor wielu artykułów i tekstów z dziejów PRL, opozycji antykomunistycznej, regionalnej; współorganizator uroczystości i imprez o charakterze patriotyczno-historycznym, turystycznym czy sportowym
Oświadczenia majątkowe
Tomasz Mitraszewski
Praca: Concept sp. z o.o. – prezes zarządu
Wcześniejsza kariera zawodowa: w latach 2003 – 2008 pracownik kancelarii prawnej, od 2008 roku – własna działalność gospodarcza
Ukończona szkoła/uczelnia: Wyższa Szkoła Bankowa
Tytuł zawodowy: licencjat
Działalność społeczna: członek Społecznej Rady Przedsiębiorców Ziemi Dzierżoniowskiej, członek Stowarzyszenia Wielka Sowa
Zamieszkały: Dzierżoniów
Zainteresowania: sport, muzyka, historia
Oświadczenia majątkowe
Marek Piorun
Praca: emeryt
Wcześniejsza kariera zawodowa: dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzierżoniowie (1978 – 1991), zastępca burmistrza Dzierżoniowa (1991 – 1998), burmistrz Dzierżoniowa (2002 – 2014), wicestarosta (2014 – 2018)
Ukończona szkoła/uczelnia: Akademia Wychowania Fizycznego
Tytuł zawodowy: magister
Inne kwalifikacje: studia podyplomowe z zarządzania w samorządzie
Działalność społeczna: prezes Stowarzyszenia Obywatelski Blok Samorządowy
Działalność samorządowa: radny Rady Miejskiej Dzierżoniowa (1990 – 2002), radny Rady Powiatu (2014 – 2018)
Inne informacje: odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi nadanym przez Prezydenta RP za zasługi na rzecz społeczności lokalnej
Oświadczenia majątkowe
Izabela Piwko- Zadrożna
Praca: Bank Pekao SA w Dzierżoniowie, dyrektor oddziału w Dzierżoniowie
Ukończona szkoła/uczelnia: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Inne kwalifikacje: studia menedżerskie Master of Business Administration, studia podyplomowe z rachunkowości i kontroli finansowej
Działalność społeczna: członek Stowarzyszenia Bezpieczna Gmina - Bezpieczny Powiat
Działalność samorządowa: radna Rady Powiatu w latach 2014 – 2018, od 2018 roku wiceprzewodnicząca Rady Powiatu
Rodzina: mężatka, syn 19 lat
Inne informacje: chce kontynuować prace na rzecz rozwiązywania problemów mieszkańców powiatu, skupiając się nadal na zadaniach związanych z podnoszeniem bezpieczeństwa, rozbudową dróg powiatowych, wspieraniem realizowanych inwestycji w Szpitalu Powiatowym, wspieraniem osób starszych i niepełnosprawnych, stwarzaniem szans rozwoju dzieci i młodzieży; kieruje się zasadą racjonalnego wykorzystywania środków finansowych
Oświadczenia majątkowe
Maciej Rojek
Praca: dyrektor w sieci handlowej
Wcześniejsza kariera zawodowa: szklarsko-mineralna spółdzielnia Cerkam we Wrocławiu, Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego w Dzierżoniowie, PCE Dzierżoniów, Wodan Dzierżoniów, Wodan Warszawa, SiG Polska, 3W Dystrybucja Budowlana SA oraz od kilku lat własna działalność
Ukończona szkoła/uczelnia: Technikum Radiotechniczne w Dzierżoniowie
Tytuł zawodowy: technik mechanik
Działalność społeczna: wiceprezes Uczniowskiego Klubu Sportowego Lechia Dzierżoniów do roku 2018, wiceprezes Obywatelskiego Ruchu Patriotycznego, organizator trzech edycji Biegu Tropem Wilczym w gminie Dzierżoniów, członek Grupy Rekonstrukcji Historycznej 58. pułku piechoty
Zainteresowania i inne informacje: pielęgnowanie pamięci o historii Polski, praca na rzecz dzieci i młodych sportowców oraz wspieranie ich talentów; zamiłowanie do militariów oraz historii wojskowości
Oświadczenia majątkowe
Bernadetta Szczypka
Praca: Zespół Szkół im. Jana Dzierżonia w Pieszycach – nauczyciel, kierownik administracyjno-handlowy w Premium – Brush sp. z o.o. sp. k.
Wcześniejsza kariera zawodowa: nauczyciel języka niemieckiego w Szkole Podstawowej w Pieszycach
Ukończona szkoła/uczelnia: Uniwersytet Wrocławski, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu
Tytuł zawodowy: magister, magister
Inne kwalifikacje: studia podyplomowe z zakresu zarządzania placówkami oświatowymi, studia podyplomowe: kadry i płace
Działalność społeczna: przez kilka lat była wolontariuszem w Domu Dziecka w Pieszycach, kilkakrotnie współorganizatorem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Pieszycach, prowadzi wolontariat młodzieżowy na rzecz podopiecznych Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Rościszowie, współpracowała z Hospicjum dla Dzieci we Wrocławiu, jest członkiem Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół im. J. Dzierżonia w Pieszycach
Działalność samorządowa: w latach 2010 – 2014 radna Rady Gminy Pieszyce, w latach 2014 – 2018 radna Rady Powiatu
Zainteresowania i inne informacje: Od roku 2006 prowadzi współpracę ze szkołą niemiecką Schortens, organizując dwa razy w roku wymianę młodzieży, na którą pozyskuje każdorazowo dofinansowanie z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży w Warszawie.
W latach 2013 – 2015 pozyskała dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Systemu Edukacji i była koordynatorem projektu unijnego Leonardo da Vinci Partnerstwo „Sposoby ulepszania kształcenia zawodowego” w ramach współpracy ze szkołami z Czech, Słowacji i Chorwacji. Od 2013 roku zaangażowana w akcję „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia” organizowaną przez Telewizję Wrocław Studio Wschód pod patronatem Dolnośląskiego Kuratora Oświaty. Organizuje kwesty, zbiórki na rzecz Polaków mieszkających na Kresach oraz wraz z młodzieżą porządkuje corocznie cmentarze na Ukrainie w Nadwornej, Pasiecznej i Zielonej.
Od 2017 roku współpracuje ze Szkołą Języka Polskiego na Ukrainie i zorganizowała dwukrotnie wymianę uczniów, uzyskując dofinansowanie z Fundacji Wolność i Demokracja.
Oświadczenia majątkowe
Janusz Szpot
Wcześniejsza kariera zawodowa: kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Łagiewnikach, wójt Gminy Łagiewniki
Ukończona szkoła/uczelnia: Dolnośląska Wyższa Szkoła Służb Publicznych „Asesor” we Wrocławiu
Działalność polityczna: Obywatelski Ruch Patriotyczny – członek stowarzyszenia
Zainteresowania: historia, teologia, literatura, muzyka klasyczna
Oświadczenia majątkowe
Krzysztof Twardak
Praca: nauczyciel w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Piławie Dolnej
Ukończona szkoła/uczelnia: Akademia Wychowania Fizycznego w Gorzowie Wielkopolskim - Zamiejscowy Wydział Akademii Wychowania Fizycznego Poznaniu
Tytuł zawodowy: magister
Inne kwalifikacje: studia podyplomowe trenerskie - trener piłki siatkowej II klasy - Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Działalność polityczna: Platforma Obywatelska
Działalność samorządowa: radny Rady Gminy Dzierżoniów VI kadencji oraz radny Rady Powiatu III i V kadencji
Oświadczenia majątkowe