herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Wydziały Starostwa

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie mieści się w dwóch budynkach:

  • w Rynku pod numerem 27
  • i na ul. Świdnickiej 38

SPIS NUMERÓW TELEFONÓW DO WYDZIAŁÓW STAROSTWA POWIATOWEGO

Sekretarz powiatu

Izabela Szygudzińska
Adres: Rynek 27, pok. 311 (III piętro)
tel. 74 832 52 23
e-mail: sekretarz@pow.dzierzoniow.pl
więcej

Skarbnik powiatu

Iwona Swendrak-Zając
Adres: Rynek 27, pok. 213 (II piętro)
tel. 74 832 52 10
e-mail: skarbnik@pow.dzierzoniow.pl
więcej

Biuro Rady Powiatu

Adres: ul. Świdnicka 38, pok. 109 (I piętro)
Kierownik: Angelika Pompa
tel. 74 832 19 99, faks 74 832 19 91
e-mail: radap@pow.dzierzoniow.pl
więcej

Zespół Radców Prawnych

Adres: Rynek 27, pokoje 311, 312, 313 (III piętro)
Małgorzata Czarnecka – pok. 311, tel. 74832 52 63,
Mariola Kałużna – pok. 312, tel. 74 832 52 25,
Agnieszka Idziak-Płaza – pok. 313, tel. 74 832 52 24.
więcej

Wydział Organizacyjny

Adres: Rynek 27, pok. 309 (III piętro)
Dyrektor: Marzena Krzyśko
tel. 74 832 52 21
e-mail: organizacyjny@pow.dzierzoniow.pl
więcej]

Wydział Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich

Adres: Rynek 27, pok. 315 (III piętro)
Dyrektor: Grażyna Wójcik
tel. 74 832 52 28, kom. 0 698 618 702
e-mail: so@pow.dzierzoniow.pl
więcej

Wydział Budżetowo-Finansowy

Adres: Rynek 27, pok. 216 (II piętro)
Skarbnik powiatu: Iwona Swendrak-Zając
tel. 74 832 52 10
e-mail: skarbnik@pow.dzierzoniow.pl
więcej

Wydział Komunikacji i Transportu

Adres: Rynek 27, pok. 111 (I piętro)
Dyrektor: Zbigniew Basisty
tel. 74 832 52 07
e-mail: komunikacja@pow.dzierzoniow.pl
więcej

Wydział Edukacji

Adres: Rynek 27, pok. 206 (II piętro)
Dyrektor: Alicja Hromada
tel. 74 832 52 03
e-mail: oswiata@pow.dzierzoniow.pl
więcej

Wydział Ochrony Środowiska i Rozwoju

Adres: ul. Świdnicka 38, pok. 115 (I piętro)
Dyrektor: Ewelina Kochmańska
tel. 74 832 36 67
e-mail: ochr_srod@pow.dzierzoniow.pl
więcej

Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa

Adres: ul. Świdnicka 38, pok. 104 (I piętro)
tel. 74 832 52 16
Dyrektor: Joanna Trzeciak
e-mail: architektura@pow.dzierzoniow.pl
więcej

Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości

Adres: ul. Świdnicka 38, pok. 5 (parter)
Dyrektor, geodeta powiatowy: Tomasz Kaliczak
tel. 74 832 36 52
e-mail: geodezja@pow.dzierzoniow.pl
więcej

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Adres: ul. Świdnicka 38, pok. 4 (parter)
Powiatowy Rzecznik Konsumentów: Monika Szymańska-Śledź
tel. 74 832 36 60
e-mail: rzecznikkons@pow.dzierzoniow.pl
więcej

Audytor Wewnętrzny

Adres: Rynek 27, pok. 305 (III piętro)
Audytor Wewnętrzny: Adrianna Świątek, tel. 74 831 67 58
e-mail: audytor@pow.dzierzoniow.pl
więcej

Stanowisko ds. Kontroli

Adres: Rynek 27, pok. 305 (III piętro)
Główny specjalista ds. kontroli Aurelia Metlerska, tel. 74831 19 52
email: kontroler@pow.dzierzoniow.pl
więcej

Biuro Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki

Adres: Rynek 27, pok. 304 (III piętro)
Kierownik: Łukasz Masyk
tel. 74 831 66 01  (wew. 108)
e-mail: masykl@pow.dzierzoniow.pl
więcej

Inspektor Ochrony Danych

Adres: Rynek 27, pok. 307 (III piętro)
Inspektor Ochrony Danych: Marcin Patyk
tel. 74 832 52 06
e-mail: iod@pow.dzierzoniow.pl
więcej