herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Samorządowy Okrągły Stół

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

8 i 9 maja we wrocławskiej Hali Stulecia odbyły się obrady Samorządowego Okrągłego Stołu. W tych dniach do rozmów zasiedli przedstawiciele samorządów, rządu, Prezydenta RP, organizacji pozarządowych, świata biznesu i nauki. Powiat Dzierżoniowski reprezentował starosta Grzegorz Kosowski.

Głównym tematem dwudniowych rozmów było przygotowanie zestawu rekomendacji w postaci tzw. „białej księgi”, dotyczących wprowadzenia niezbędnych zmian prawnych w związku z przyjęciem przez Polskę ponad 3 mln obywateli z Ukrainy.

Z tego właśnie względu w spotkaniu uczestniczyli także reprezentanci Rady Miejskiej Kijowa. Natomiast mer ukraińskiej stolicy Witalij Kliczko oraz mer Lwowa Andrij Sadowy wygłosili wystąpienia w formie wideo.

Propozycje, jakie zebrane zostały do tak zwanej „białej księgi”, przygotowało ponad 120 ekspertów, samorządowców i przedstawicieli NGO. Propozycje zmian dotyczą 8 obszarów, w tym między innymi: rynku pracy, mieszkalnictwa, edukacji, bezpieczeństwa oraz finansów.

Wkrótce dokument zostanie przekazany do premiera, Prezydenta RP, marszałków sejmu i senatu oraz Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Rekomendacje do „białej księgi”:

 • stworzenie programu finansowego wsparcia przedsiębiorstw w tworzeniu nowych miejsc pracy
 • stały monitoring zapotrzebowania na zatrudnienie w poszczególnych sektorach
 • stworzenie programu masowej i szybkiej nauki języka polskiego dla obywateli Ukrainy
 • finansowanie z budżetu państwa rzeczywistych kosztów nauki uczniów z Ukrainy w polskich szkołach oraz pełne refinansowanie pobytu ukraińskich dzieci w polskich przedszkolach
 • adaptowanie na mieszkania istniejących pustostanów, a także wykorzystanie pozagminnych zasobów mieszkaniowych czy inwestycji modułowych, które mogłyby służyć Ukraińcom
 • uelastycznienie zasad najmu
 • zmiany w finansowaniu polityki mieszkaniowej
 • zwiększanie finansowania NFZ proporcjonalnie do liczby uchodźców w danym województwie
 • ułatwienia procedur związanych z wykonywaniem prawa do wykonywania zawodów medycznych oraz nostryfikacji dyplomów
 • uproszczenie procedur dotyczących pracowników społecznych
 • wprowadzenie standardów ochrony dzieci, wsparcia psychologicznego i profilaktyki zdrowia psychicznego
 • wprowadzenie systemowych oraz finansowych zachęt do podejmowania działań dla NGO, samorządów i grup nieformalnych
 • pilne pozyskanie środków europejskich na pomoc uchodźcom
 • wzrost udziału w PIT dla samorządów oraz podwyższenie do 2 proc. możliwości odpisu z PIT dla organizacji pozarządowych oraz wprowadzenie możliwości odpisu 1 proc. w podatku CIT na rzecz NGO
 • monitoring i przeciwdziałanie przejawom dezinformacji i szerzenia mowy nienawiści – zarówno w polsko-, jak i ukraińsko- i rosyjskojęzycznym internecie
 • zaproszenie uriańskich przedstawicieli (ale także mołdawskich i gruzińskich) do składu Europejskiego Komitetu Regionów oraz utworzenie przedakcesyjnego europejskiego Funduszu „Odbudowa-Stabilizacja-Rozwój” dla Ukrainy
 • zbudowanie partnerstwa miast dla ich odbudowy pomiędzy miastami europejskimi, a tymi z Ukrainy