herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Sesja Rady Powiatu – 25 października

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

25 października odbędzie się sesja Rady Powiatu Dzierżoniowskiego, której głównym tematem będzie stan realizacji zadań oświatowych Powiatu Dzierżoniowskiego za rok szkolny 2021/2022.

Początek obrad nastąpi o godzinie 9:00, a porządek sesji przedstawia się następująco:
1. Otwarcie sesji.
2. Wręczenie stypendiów w ramach programu promującego wybitne osiągnięcia uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Dzierżoniowski „ZŁOTY TALENT”.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XLV sesji Rady Powiatu Dzierżoniowskiego.
5. „Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Dzierżoniowskiego za rok szkolny 2021/2022”:
a) wystąpienie Dyrektora Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie – Pani Alicji Hromady,
b) dyskusja (wystąpienia radnych i zaproszonych gości zapisanych na liście mówców).
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Dzierżoniowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023 (projekt nr 308).
7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań powiatu finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2022 roku (projekt nr 309).
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2022 rok (projekt nr 310).
9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z wyników kontroli zleconej przez Radę Powiatu Dzierżoniowskiego w miesiącu październiku 2022r.
10. Sprawozdanie przewodniczącego Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady i działalności Zarządu w okresie od ostatniej sesji.
11. Informacje bieżące i oświadczenia Radnych.
12. Zamknięcie sesji.

Do udziału w sesji zaprasza przewodniczący Rady Powiatu Dzierżoniowskiego Jacek Grzebieluch.