herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Sesja Rady Powiatu – 29 listopada

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

29 listopada odbędzie się sesja Rady Powiatu Dzierżoniowskiego, której głównym tematem będzie kultura i jej promocja na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego oraz działania promocyjne zaplanowane na rok 2023.

Początek obrad nastąpi o godzinie 9:00, a porządek sesji przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLVI sesji Rady Powiatu Dzierżoniowskiego.
 4. „Kultura i jej promocja na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego. Informacja na temat realizacji zadań związanych z promocją powiatu w roku 2022 oraz działania promocyjne przewidziane w roku 2023”:
  • wystąpienie Kierownika Biura Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie- Pana Łukasza Masyka,
  • dyskusja (wystąpienia radnych i zaproszonych gości zapisanych na liście mówców).
 5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań powiatu finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2022 roku (projekt nr 317).
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2022 rok (projekt nr 318).
 7. Podjęcie uchwały w sprawie skargi na działania Prezesa Zarządu, Dyrektora NZOZ SP w Dzierżoniowie Sp. z o. o. (projekt nr 314).
 8. Podjęcie uchwały w sprawie delegowania radnych Rady Powiatu Dzierżoniowskiego do pracy w Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku (projekt nr 315).
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu Dzierżoniowskiego na 2023 rok (projekt nr 316).
 10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji doraźnej Rady Powiatu Dzierżoniowskiego w celu rozpatrzenia wniosku o nadanie Tytułu Honorowego „Ambasador Powiatu Dzierżoniowskiego” (projekt nr 319).
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego komisji doraźnej Rady Powiatu Dzierżoniowskiego w celu rozpatrzenia wniosku o nadanie Tytułu Honorowego „Ambasador Powiatu Dzierżoniowskiego” (projekt nr 320).
 12. Sprawozdanie przewodniczącego Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady i działalności Zarządu w okresie od ostatniej sesji.
 13. Informacje bieżące i oświadczenia Radnych.
 14. Zamknięcie sesji.

Do udziału w sesji zaprasza przewodniczący Rady Powiatu Dzierżoniowskiego Jacek Grzebieluch.