herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Sesja Rady Powiatu Dzierżoniowskiego

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Przewodniczący Rady Powiatu Dzierżoniowskiego zaprasza na sesję Rady Powiatu, która odbędzie się 30 marca.

Zdjęcie sali sesyjnej Rady Powiatu Dzierżoniowskiego. Na zbliżeniu widać dwie osoby siedzące za stołem prezydialnym. Widzimy przewodniczącego Rady Powiatu oraz pracownika Starostwa. W tle widać flagę i godło RP.

Obrady odbędą się w formie zdalnej, więc mieszkańcy mogą obejrzeć przebieg sesji w internecie na stronie pow.dzierzoniow.pl oraz w systemie e-Sesja. Głównym tematem sesji będzie pomoc społeczna.

Porządek obrad przedstawia się następująco:

1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXVII sesji Rady Powiatu Dzierżoniowskiego.
4. „POMOC SPOŁECZNA: informacja o działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia w Dzierżoniowie (sprawozdania z działalności w 2020 roku)”:
wystąpienie Dyrektora- Pani Elżbiety Jabrzyk, dyskusja (wystąpienia radnych i zaproszonych gości zapisanych na liście mówców).

5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań powiatu finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2021 roku (projekt nr 215).
6. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia prowadzonym przez Powiat Dzierżoniowski (projekt nr 217).
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych dla Rady Powiatu Dzierżoniowskiego (projekt nr 218).
8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie gromadzenia dochodów na wydzielonym rachunku przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność w zakresie oświaty (projekt nr 216).
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2021 rok (projekt nr 219).
10. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z wyników kontroli zleconej przez Radę Powiatu Dzierżoniowskiego w miesiącu lutym 2021r.
11. Sprawozdanie przewodniczącego Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady i działalności Zarządu w okresie od ostatniej sesji.
12. Informacje bieżące i oświadczenia Radnych.
13. Zamknięcie sesji.

Początek sesji zaplanowano na godzinę 9.00.