herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Sesja Rady Powiatu Dzierżoniowskiego

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

25 maja odbyła się w formie zdalnej sesja Rady Powiatu Dzierżoniowskiego. Głównym tematem obrad była niefinansowa współpraca samorządu powiatu z trzecim sektorem w 2020 roku.

Radni zapoznali się ze sprawozdaniem z realizacji Programu współpracy Powiatu Dzierżoniowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w minionym roku. Dokument został przygotowany przez Wydział Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie. Pełna treść sprawozdania dostępna jest na stronie internetowej pow.dzierzoniow.pl.

Oprócz tego w tym temacie głos zabrał prezes Zarządu Fundacji „Merkury” Waldemar Weihs, który szczegółowo podsumował współpracę powiatu z organizacjami pozarządowymi.
W części uchwałodawczej Rada Powiatu Dzierżoniowskiego podjęła uchwały w sprawie:
– zmiany Uchwały Budżetowej na 2021 rok,
– zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Dzierżoniowskiego,
– zmiany uchwały w sprawie przekazania zarządu odcinkiem drogi powiatowej nr 3016D oraz powierzenia Gminie Pieszyce zadania powiatu polegającego na remoncie drogi.
Szczegółowe informacje na temat uchwał znaleźć można w systemie internetowym E-Sesja.