herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Sesja Rady Powiatu Dzierżoniowskiego

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

26 października odbyła się sesja Rady Powiatu Dzierżoniowskiego, której głównym tematem była informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Dzierżoniowskiego za rok szkolny 2020/2021.

Przemówienie Pani Dyrektor Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie

Przed realizacją tego punktu nastąpiło wręczenie stypendiów w ramach programu promującego wybitne osiągnięcia uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Dzierżoniowski „Złoty Talent”.

Wręczenie stypendium laureatowi przez przewidniczącego Rady Powiatu w Obecności Starosty Dzierżoniowskiego
Wręczenie stypendium przyznanego w ramach programu „Złoty talent”

Stypendium przyznawane jest uczniom szkół ponadpodstawowych z Powiatu Dzierżoniowskiego, którzy mogą się poszczycić wybitnymi osiągnięciami zdobytymi w dziedzinie nauki, kultury lub sportu. Po weryfikacji 26 wniosków złożonych przez dyrektorów szkół wyłoniono 10 stypendystów, którymi zostali: Antoni Chorążyczewski, Agnieszka Letniowska, Maja Krawczyk, Ewelina Woźniak i Oliwia Paździora z II LO w Dzierżoniowie, Mateusz Subocz i Julia Musiałek z I LO w Dzierżoniowie, Weronika Smaczyńska z LO Bielawa, Oskar Stachura z ZSiPKZ w Bielawie oraz Wiktoria Szeliga z ZS nr 3 w Dzierżoniowie.

Stypendia wręczyli przewodniczący Rady Powiatu Dzierżoniowskiego Jacek Grzebieluch i starosta Grzegorz Kosowski.
Szczegółowe informacje na temat stypendiów.

Następnie radni wysłuchali wystąpienia dyrektora Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie Alicji Hromady na temat realizacji zadań oświatowych Powiatu Dzierżoniowskiego. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w przedłożonym Radzie Powiatu sprawozdaniu.

W części uchwałodawczej Rada Powiatu przyjęła uchwały dotyczące między innymi:
Programu współpracy Powiatu Dzierżoniowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,
apelu wyrażającego sprzeciw wobec wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 października 2021 r. sygn. akt K 3/21 oraz działań antyunijnych rządu i większości sejmowej,
apelu wyrażającego sprzeciw wobec postępowania rządu Rzeczypospolitej Polskiej w kwestii małoletnich uchodźców na granicy polsko-białoruskiej.