herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Sesja Rady Powiatu Dzierżoniowskiego

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

30 listopada odbyła się sesja Rady Powiatu Dzierżoniowskiego, która rozpoczęła się od wręczenia nagród w konkursie pod hasłem „Co możesz zrobić dla poprawy jakości powietrza?”.

Głównym celem konkursu ogłoszonego przez starostę dzierżoniowskiego było zaangażowanie młodzieży w działania propagujące ekologię. Uczniowie przygotowali filmy przedstawiające możliwości pozytywnego działania człowieka na rzecz poprawy jakości powietrza. Po obejrzeniu wszystkich produkcji filmowych, komisja konkursowa zdecydowała przyznać następujące nagrody:
1. miejsce dla drużyny II LO w Dzierżoniowie w składzie: Mateusz Kwiecień, Kornelia Cieślak,
Nicole Zychla,
2. miejsce dla Maksymiliana Krawca z I LO w Dzierżoniowie,
3. miejsce dla drużyny Zespołu Szkół nr 3 w Dzierżoniowie w składzie: Lena Prokop, Wojciech Szatkowski, Oliwia Ślósarz.
Nagrody finansowe wręczyli uczniom starosta Grzegorz Kosowski oraz przewodniczący Rady Powiatu Jacek Grzebieluch. Podziękowania otrzymali również opiekunowie drużyn – Katarzyna Borodajko, Monika Krawiec (w zastępstwie podziękowanie odebrał nauczyciel Tomasz Roszak) oraz Marek Kowalski.

Najlepszy film konkursu – II LO w Dzierżoniowie

W dalszej części sesji radni wysłuchali wystąpienia dr Jerzego Tutaja z Politechniki Wrocławskiej oraz Instytutu Maxa Webera, na temat roli środków zewnętrznych w realizacji Ponadlokalnej Strategii Rozwoju Aglomeracji Dzierżoniowskiej 2030.

Ponadlokalna Strategia Rozwoju Aglomeracji Dzierżoniowskiej 2030.

Informacja przygotowana na temat Strategii przez dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska.

W dalszej części sesji radni przyjęli uchwały w sprawie:
zmiany uchwały w sprawie określenia zadań powiatu finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2021 roku,
zmiany Uchwały Budżetowej na 2021 rok,
zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Dzierżoniowskiego,
ustalenia wynagrodzenia Staroście Dzierżoniowskiemu,
przyjęcia planu pracy Rady Powiatu Dzierżoniowskiego na 2022 rok,
zmiany uchwały w sprawie przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych Radnych Rady Powiatu Dzierżoniowskiego,
zmiany uchwały w sprawie ustalenia wykazu i przedmiotu działania komisji Rady Powiatu Dzierżoniowskiego,
powołania komisji doraźnej Rady Powiatu Dzierżoniowskiego w celu rozpatrzenia wniosku o nadanie Tytułu Honorowego „Ambasador Powiatu Dzierżoniowskiego”,
wyboru przewodniczącego komisji doraźnej Rady Powiatu Dzierżoniowskiego w celu rozpatrzenia wniosku o nadanie Tytułu Honorowego „Ambasador Powiatu Dzierżoniowskiego”.