herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Sesja Rady Powiatu Dzierżoniowskiego

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

26 kwietnia odbyła się sesja Rady Powiatu Dzierżoniowskiego. Obrady rozpoczęły się od wręczenia nagród laureatom tegorocznej edycji Wirtualnego Powiatowego Konkursu Ozdób Wielkanocnych.

Wręczenia dyplomów i nagród dokonali: przewodniczący Rady Powiatu Dzierżoniowskiego Jacek Grzebieluch oraz starosta dzierżoniowski Grzegorz Kosowski.

WYNIKI KONKURSU PLASTYCZNEGO

Następnie radni zapoznali się ze sprawozdaniami Prokuratora Rejonowego w Dzierżoniowie Tomasza Fedorszczaka oraz Prezesa Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie Bartosza Szeremety.

W kolejnym punkcie sesji Rada Powiatu omówiła temat dotyczący kontroli i audytów zrealizowanych w Starostwie Powiatowym w Dzierżoniowie oraz w jednostkach organizacyjnych Powiatu w latach 2019-2021. Temat przybliżyła zebranym kierownik Biura Audytu i Kontroli – Audytor Wewnętrzny Adrianna Świątek.

Radni wysłuchali także wystąpienia Moniki Szymańskiej-Śledź, Powiatowego Rzecznika Konsumentów, które dotyczyło kwestii ochrony konsumentów na terenie powiatu dzierżoniowskiego w czasie pandemii COVID-19.

W części uchwałodawczej obrad Rada Powiatu Dzierżoniowskiego przyjęła uchwały w sprawach:
– niedochodzenia należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Powiatowi Dzierżoniowskiemu lub jego jednostkom organizacyjnym,
– określenia zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
wprowadzenia zmian do budżetu powiatu na 2022 rok.