herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Sesja Rady Powiatu Dzierżoniowskiego – 22 lutego

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

22 lutego o godzinie 9:00 odbędzie się sesja Rady Powiatu Dzierżoniowskiego. Obrady, ze względu na ograniczenie rozprzestrzeniania się COVID-19, odbędą się w formie zdalnej i można je śledzić na stronie internetowej powiatu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie.

Na sali sesyjnej członkowie Rady Powiatu

Porządek sesji:
1. Otwarcie sesji.
2. Wręczenie podziękowań dla Szefów Sztabów 30. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy działających na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XXXVIII sesji Rady Powiatu Dzierżoniowskiego.
5. Sprawozdanie z działalności w roku 2021:
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dzierżoniowie- Pani Haliny Mądrej,
Powiatowego Lekarza Weterynarii w Dzierżoniowie- Pana Czesława Barwickiego,
dyskusja (wystąpienia radnych i zaproszonych gości zapisanych na liście mówców).
6. Informacja o sytuacji finansowej NZOZ Szpital Powiatowy w Dzierżoniowie Sp. z o. o. w związku z pandemią COVID-19 w Powiecie Dzierżoniowskim:
wystąpienie Prezesa Zarządu, Dyrektora NZOZ Szpitala Powiatowego w Dzierżoniowie Sp. z o. o.- Pana Macieja Smolarza,
dyskusja (wystąpienia radnych i zaproszonych gości zapisanych na liście mówców).
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia niektórych zadań publicznych z zakresu administracji rządowej dotyczących przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2022 roku (projekt nr 283).
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji w roku 2022 na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (projekt nr 284).
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XV/125/20 z dnia 25 lutego 2020r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych prowadzonych przez Powiat Dzierżoniowski (projekt nr 285).
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2022 rok (projekt nr 286).
11. Sprawozdanie przewodniczącego Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady i działalności Zarządu w okresie od ostatniej sesji.
12. Informacje bieżące i oświadczenia Radnych.
13. Zamknięcie sesji.