herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Sesja Rady Powiatu Dzierżoniowskiego – 23 lutego

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Już za tydzień 23 lutego odbędzie się sesja Rady Powiatu Dzierżoniowskiego. Głównym tematem obrad będzie tym razem sytuacja w Szpitalu Powiatowym w Dzierżoniowie podczas pandemii COVID-19.

Zdjęcie sali sesyjnej Rady Powiatu Dzierżoniowskiego. Na zbliżeniu widać dwie osoby siedzące za stołem prezydialnym. Widzimy przewodniczącego Rady Powiatu oraz kierownika Biura Rady Powiatu. W tle widać flagę i godło RP.

Sesja odbędzie się w trybie zdalnym za pośrednictwem programu e-Sesja oraz Wideokonferencji Cisco Webex Meetings. Zachęcamy do śledzenia obrad w Internecie. Początek został zaplanowany na godzinę 9:00.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXV i XXVI sesji Rady Powiatu Dzierżoniowskiego.
4. Informacja o sytuacji finansowej NZOZ Szpital Powiatowy w Dzierżoniowie Sp. z o. o. w związku z pandemią COVID-19 w Powiecie Dzierżoniowskim:
– wystąpienie Prezesa Zarządu, Dyrektora- Pana Macieja Smolarza,
– dyskusja (wystąpienia radnych i zaproszonych gości zapisanych na liście mówców).

5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji w roku 2021 na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (projekt nr 209).
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia na rok 2021 planu dofinansowania form i specjalności doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe, placówki doskonalenia nauczycieli oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli (projekt nr 211).
7. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania zarządu odcinkiem drogi powiatowej nr 3007D oraz powierzenia Gminie Bielawa zadania powiatu polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 3007D w ramach realizowanej przez Gminę inwestycji (projekt nr 212).
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2021 rok (projekt nr 213).
9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wykazu i przedmiotu działania komisji Rady Powiatu Dzierżoniowskiego (projekt nr 214).
10. Sprawozdanie przewodniczącego Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady i działalności Zarządu w okresie od ostatniej sesji.
11. Informacje bieżące i oświadczenia Radnych.
12. Zamknięcie sesji.