herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Sesja Rady Powiatu Dzierżoniowskiego – 25 maja

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Przewodniczący Rady Powiatu Dzierżoniowskiego Jacek Grzebieluch zaprasza na sesję Rady Powiatu, która odbędzie się 25 maja o godzinie 9:00 w sali sesyjnej przy ulicy Świdnickiej 38. Ze względu na pandemię COVID-19 sesja odbędzie się w formie zdalnej i można ją śledzić w internecie.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXIX i XXX sesji Rady Powiatu Dzierżoniowskiego.
4. „Niefinansowa współpraca z III sektorem w 2020 roku”:
– wystąpienie Prezesa Zarządu Fundacji „Merkury”- Pana Waldemara Weihsa,
– dyskusja (wystąpienia radnych i zaproszonych gości zapisanych na liście mówców).
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2021 rok (projekt nr 226).
6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Dzierżoniowskiego (projekt nr 227).
7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przekazania zarządu odcinkiem drogi powiatowej nr 3016D oraz powierzenia Gminie Pieszyce zadania powiatu polegającego na remoncie drogi powiatowej nr 3016D w ramach realizowanej przez Gminę inwestycji (projekt nr 228).
8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z wyników kontroli zleconej przez Radę Powiatu Dzierżoniowskiego w miesiącu kwietniu 2021r.
9. Sprawozdanie przewodniczącego Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady i działalności Zarządu w okresie od ostatniej sesji.
10. Informacje bieżące i oświadczenia Radnych.
11. Zamknięcie sesji.

Transmisję z obrad można oglądać za pośrednictwem systemu E-Sesja.