herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Sesja Rady Powiatu Dzierżoniowskiego – 30 sierpnia

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

30 sierpnia o godzinie 9:00 rozpocznie się sesja Rady Powiatu Dzierżoniowskiego. Do udziału w obradach zaprasza przewodniczący Rady Powiatu Jacek Grzebieluch.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Wręczenie nominacji na stanowisko dyrektora:
• Pani Grażynie Bajsarowicz – I Liceum Ogólnokształcące im. Jędrzeja Śniadeckiego w Dzierżoniowie,
• Pani Marzenie Kudrze – II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Dzierżoniowie,
• Panu Ireneuszowi Rutowiczowi- Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie,
• Pani Zdzisławie Kądziołka – Zespół Szkół Nr 1 im. prof. Wilhelma Rotkiewicza w Dzierżoniowie,
• Pani Bożenie Karasek – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Dzierżoniowie,
• Pani Teresie Budzyk – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. ks. Jana Twardowskiego w Piławie Górnej,
• Pani Renacie Kryczek – Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno- Pedagogicznego i Doradztwa Edukacyjnego w Dzierżoniowie.
3. Przyjęcie ślubowania i wręczenie nauczycielom aktów nadania stopnia nauczyciela mianowanego.
4. Przedstawienie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu z XLIII sesji Rady Powiatu Dzierżoniowskiego.
6. Realizacja na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego projektu pn. „Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych- PEUG”:
• wystąpienie Dyrektora Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości – Pana Tomasza Kaliczaka,
• dyskusja (wystąpienia radnych i zaproszonych gości zapisanych na liście mówców).
7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli szkół prowadzonych przez Powiat Dzierżoniowski (projekt nr 301).
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2022 rok (projekt nr 302).
9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonych kontroli w I półroczu 2022r. oraz z wyników kontroli zleconej przez Radę Powiatu Dzierżoniowskiego w miesiącu sierpniu 2022r.
10. Sprawozdanie przewodniczącego Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady i działalności Zarządu w okresie od ostatniej sesji.
11. Informacje bieżące i oświadczenia Radnych.
12. Zamknięcie sesji.

Sesja odbędzie się w sali narad Rady Powiatu Dzierżoniowskiego – Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie, ul. Świdnicka 38, sala nr 111.