herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Sesja Rady Powiatu Dzierżoniowskiego

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

25 lutego odbyła się sesja Rady Powiatu Dzierżoniowskiego, której głównym tematem była sytuacja finansowa Szpitala Powiatowego w Dzierżoniowie.

Przed omówieniem tego punktu nastąpiło uroczyste wręczenie staroście Grzegorzowi Kosowskiemu Złotej Odznaki Honorowej za zasługi dla Związku Sybiraków. Odznaczenie wręczył prezes Związku Eugeniusz Kuszka.
Następnie starosta wraz z przewodniczącym Rady Powiatu Jackiem Grzebieluchem, złożyli gratulacje Agnieszce Letniowskiej z okazji zdobycia w ostatnich miesiącach wielu nagród w ogólnopolskich konkursach wokalnych. Rada i Zarząd Powiatu pogratulowali również młodej wokalistce bardzo dobrego występu w trakcie programu telewizyjnego The Voice Kids.

W dalszej części obrad prezes Zarządu NZOZ Szpital Powiatowy w Dzierżoniowie Sp. z o.o. Maciej Smolarz, przedstawił Radzie informację na temat sytuacji finansowej placówki. Wystąpienie dotyczyło między innymi struktury szpitala, współpracy z NFZ, inwestycji, kosztów wynagrodzeń personelu, a także osiąganych wyników finansowych spółki. Dyskusja z Radnymi dotyczyła również możliwych szans i zagrożeń, które stoją przed szpitalem w najbliższym czasie. W dyskusji wzięła udział między innymi mieszkanka powiatu Jolanta Snopko.

Po omówieniu głównego tematu Rada Powiatu podjęła uchwały między innymi w sprawie:
– szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych prowadzonych przez Powiat Dzierżoniowski,
– wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg,
– przekazania zarządu drogą powiatową nr 3008D oraz powierzenia Gminie Dzierżoniów zadania powiatu polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 3008D w ramach realizowanej przez Gminę inwestycji,
– zmiany Uchwały Budżetowej na 2020 rok,
– ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego.

Kolejna sesja Rady Powiatu Dzierżoniowskiego odbędzie się 31 marca.