herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Sesja Rady Powiatu Dzierżoniowskiego

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

27 października odbyła się sesja Rady Powiatu Dzierżoniowskiego. Tematem przewodnim obrad, które ze względu na pandemię koronawirusa odbyły się w formie zdalnej, był stan realizacji zadań oświatowych Powiatu Dzierżoniowskiego za rok szkolny 2019/2020.

Zdjęcie sali sesyjnej Rady Powiatu Dzierżoniowskiego. Na zbliżeniu widać dwie osoby siedzące za stołem prezydialnym. Widzimy przewodniczącego Rady Powiatu oraz kierownika Biura Rady Powiatu. W tle widać flagę i godło RP.

Radni zapoznali się z informacją przedłożoną przez Starostę Dzierżoniowskiego, obejmującą między innymi: szkolnictwo publiczne i niepubliczne, projekty realizowane w szkołach i placówkach oświatowych, stan bazy dydaktycznej czy osiągnięcia uczniów. Więcej na ten temat znaleźć można w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Dzierżoniowskiego.

Po omówieniu głównego punktu, Rada podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia Powiatu Dzierżoniowskiego do prac nad utworzeniem i opracowaniem Ponadlokalnej Strategii Rozwoju Aglomeracji Dzierżoniowskiej 2030. Dokument zwiększy szansę między innymi samorządu Powiatu przy ubieganiu się o środki zewnętrzne z różnych programów perspektywy finansowej 2021 – 2027. Strategia pozwoli również zachować spójność z dokumentami strategicznymi przyjętymi na poziomie regionalnym i krajowym.

Radni podjęli również uchwałę w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Dzierżoniowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021. Treść uchwały i założenia programu dostępne w BIP Powiatu Dzierżoniowskiego.

Decyzją Rady, Powiat Dzierżoniowski przekazał Gminie Pieszyce w tymczasowe zarządzanie odcinek drogi nr 3016D oraz powierzył realizację zadania polegającego na przebudowie skrzyżowania tej drogi (ul. Lipowa) z ul. Kopernika w Pieszycach. Szczegóły uchwały.

Rada Powiatu przyjęła także uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego.

Po części uchwałodawczej sytuację epidemiologiczną w Powiecie Dzierżoniowskim omówiła dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Dzierżoniowie Wiesława Bronowicka. Przypominamy, że systematycznie można śledzić sytuację związaną z przebiegiem epidemii w Powiecie Dzierżoniowskim za pośrednictwem strony internetowej Sanepidu.

Funkcjonowanie Szpitala Powiatowego w Dzierżoniowie w czasie pandemii omówił dyrektor placówki Maciej Smolarz. Osoby zainteresowane bieżącymi informacjami dotyczącymi Szpitala, mogą śledzić profil lecznicy na Facebooku oraz stronę internetową.

Sprawozdanie przewodniczącego Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady i działalności Zarządu w okresie od ostatniej sesji oraz informacje i oświadczenia radnych zakończyły październikowe obrady.