herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Sesja Rady Powiatu Dzierżoniowskiego – zapowiedź

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

24 listopada odbędzie się sesja Rady Powiatu Dzierżoniowskiego. Ze względu na panującą w kraju sytuacje epidemiologiczną, sesja odbędzie się w formie zdalnej.

Zdjęcie sali sesyjnej Rady Powiatu Dzierżoniowskiego. Na zbliżeniu widać dwie osoby siedzące za stołem prezydialnym. Widzimy przewodniczącego Rady Powiatu oraz kierownika Biura Rady Powiatu. W tle widać flagę i godło RP.

Oczywiście zachęcamy do śledzenia obrad w internecie na stronie pow.dzierzoniow.pl, w zakładce e-sesje Rady Powiatu.

Głównym tematem listopadowej sesji będzie „Promocja, kultura, sport i turystyka w Powiecie Dzierżoniowskim”.
Obrady rozpoczną się o godzinie 9.00.

Pełny porządek sesji:
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXII sesji Rady Powiatu Dzierżoniowskiego.
4. „Promocja, kultura, sport i turystyka w Powiecie Dzierżoniowskim”.
5. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Dzierżoniów zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej (projekt nr 185).
6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań powiatu finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2020 roku (projekt nr 183).
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Dzierżoniowskim na lata 2021-2025” (projekt nr 184).
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2020 rok (projekt nr 186).
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu Dzierżoniowskiego na 2021 rok (projekt nr 180).
10. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z wyników kontroli zleconych przez Radę Powiatu Dzierżoniowskiego w miesiącach: wrzesień i październik 2020r.
11. Sprawozdanie przewodniczącego Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady i działalności Zarządu w okresie od ostatniej sesji.
12. Informacje bieżące i oświadczenia Radnych.
13. Zamknięcie sesji.