herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Sierpniowa sesja Rady Powiatu Dzierżoniowskiego

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

25 sierpnia odbyła się pierwsza po wakacyjnej przerwie sesja Rady Powiatu Dzierżoniowskiego.

Głównym tematem obrad była ochrona praw konsumenta, który został omówiony przez Powiatowego Rzecznika Konsumentów (PRK) Monikę Szymańską-Śledź. Z przedstawionej radnym informacji wynika, że w całym 2019 roku udzielonych zostało 1116 porad prawnych. Najwięcej porad dotyczyło sprzedaży towarów konsumpcyjnych, a także usług.

Porady udzielane były również w ogólnym zakresie interesów konsumentów. Natomiast w pierwszym półroczu 2020 roku udzielono już 543 porad prawnych. Pomoc była udzielana nie tylko osobom prywatnym, ale także przedsiębiorcom w zakresie świadczenia usług i sprzedaży. Pokazuje to duże zainteresowanie wsparciem ze strony Powiatowego Rzecznika Konsumentów.

Warto również dodać, że PRK nie tylko udziela pomocy prawnej, ale współpracuje z innymi instytucjami, takimi jak Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów czy Inspekcja Handlowa.

Pełne sprawozdanie z pracy Powiatowego Rzecznika Konsumentów.

W części uchwałodawczej radni podjęli uchwały między innymi w sprawach:
– powołania komisji doraźnej Rady Powiatu Dzierżoniowskiego w celu rozpatrzenia wniosku o nadanie Tytułu Honorowego „Ambasador Powiatu Dzierżoniowskiego”,
– określenia zadań powiatu finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2020 roku,
– wprowadzenia zmian w obecnym budżecie powiatu.

Sprawozdania Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonych kontroli w I półroczu oraz Zarządu Powiatu ze swojej działalności, zakończyły sierpniową sesję.