herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Skorzystaj z dofinansowania do turnusu rehabilitacyjnego dla dziecka

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Powiat dzierżoniowski zachęca do skorzystania z oferty PCPRiOZ i otrzymania dofinansowania na udział niepełnosprawnego dziecka w turnusie rehabilitacyjnym.

Zapraszamy rodziców (opiekunów prawnych lub opiekunów faktycznych) dzieci, jak i osoby dorosłe do 24 roku życia uczące się i niepracujące posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności bądź równoważne do skorzystania z dofinansowania do wyjazdu na turnus.

Wnioski rozpatrywane są na bieżąco do wyczerpania środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Więcej informacji znajdziesz tutaj: http://pcprdzierzoniow.pl/turnusy-rehabilitacyjne-informacja/

Szczegółowe informacje możesz uzyskać osobiście w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia w Dzierżoniowie, ul. Piastowska 1, bądź dzwoniąc pod numer telefonu 74 833 98 95.