herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Dzierżoniowskim

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Powiat Dzierżoniowski przypomina, że każdy kto mierzy się z problemem prawnym, z którym nie może sobie poradzić, ma możliwość skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnej mediacji oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Symbol prawa - pomnik temidy

Na terenie naszego powiatu funkcjonuje w każdej gminie punkt pomocy prawnej, do którego mogą zgłaszać się mieszkańcy. Jednocześnie informujemy, że w Łagiewnikach uległy zmianie godziny i miejsce świadczenia pomocy prawnej. Oprócz tego w Niemczy również zmieniły się godziny przyjęć mieszkańców.

Poniżej publikujemy aktualny wykaz adresów i godzin, w których dostępna jest pomoc prawna. Warto pamiętać, że przed skorzystaniem z nieodpłatnego wsparcia należy wcześniej dokonać rejestracji.

Rejestracja do punktów pomocy prawnej:
– telefoniczna do wszystkich punktów w powiecie dzierżoniowskim pod numerem 74 832 36 64 w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie, tj. w poniedziałki, środy i czwartki w godz. 7.30 – 15.30, we wtorki w godz. 7.30 – 16.30, a w piątki w godz. 7.30 – 14.30
– przez Internet na stronie np.ms.gov.pl.

Osoby uprawnione
Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.
Każda osoba w trudnej sytuacji życiowej w każdej życiowej sprawie, w tym między innymi w sprawach majątkowych, socjalnych, mieszkaniowych, konsumenckich, rodzinnych, czy pracowniczych.
Ze wsparcia prawnego mogą również skorzystać osoby samozatrudnione – prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą (niezatrudniające pracowników przez minimum 12 miesięcy). Mogą one liczyć na pomoc również z wnioskami do ZUS, Urzędu Skarbowego i Urzędu Pracy.

Obszary działania
Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
1. Poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub
2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego lub
3. sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym lub
4. nieodpłatną mediację lub
5. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:
– działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcie w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym – w razie potrzeby – sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji;
– w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego;
– nieodpłatną mediację.

Dane kontaktowe i godziny pracy punktów pomocy prawnej:

Punkt nr 1
• prowadzony przez adwokatów
• zakres działania: nieodpłatna pomoc prawna
• adres punktu: Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie, ul. Świdnicka 38, pokój 10
◦ czynny od poniedziałku do czwartku w godzinach 09.00 do 13.00 i w piątek w godzinach od 8:00 do 12:00

Punkt nr 2
• prowadzony przez organizację pozarządową Stowarzyszenie Niezależne Forum Doradczo-Szkoleniowe
• zakres działania: nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, w tym nieodpłatna mediacja
• adres punktu: Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie, ul. Świdnicka 38, pokój 10
◦ czynny od poniedziałku do czwartku w godzinach od 13.00 do 17.00 i w piątek w godzinach od 12:00 do 16:00

Punkt nr 3 – mobilny
• prowadzony przez organizację pozarządową Stowarzyszenie Niezależne Forum Doradczo-Szkoleniowe
• zakres działania: nieodpłatna pomoc prawna
• adres punktu: Dzierżoniów, budynek Urzędu Gminy, ul. Piastowska 1, pokój 220
◦ czynny w poniedziałek i czwartek w godzinach od 12.00 do 16.00
• adres punktu: Piława Górna, budynek Urzędu Miasta, ul. Piastowska 69, pokój 6
◦ czynny we wtorek w godzinach od 12.00 do 16.00
• adres punktu: Pieszyce, budynek Centrum Usług Społecznych (dawny OPS), ul. Kopernika 124, pok. 4a
◦ czynny w środę w godzinach od 13:00 do 17:00
• adres punktu: Niemcza, budynek Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Ogrodowa 1, świetlica
◦ czynny w piątek w godzinach od 11:00 do 15:00

Punkt nr 4 – mobilny
• prowadzony przez radców prawnych
• zakres działania: nieodpłatna pomoc prawna
• adres punktu: Łagiewniki, budynek Urzędu Gminy, ul. Jedności Narodowej 21, pok. 2
◦ czynny we wtorek w godzinach od 11.30 do 15.30
• adres punktu: Bielawa, Bielawski Inkubator Przedsiębiorczości, ul. Wolności 24, pokój 1.17 piętro I
◦ czynny w poniedziałek, środę i czwartek w godzinach od 13.00 do 17.00 i w piątek od 12:00 do 16:00

Więcej w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie.