herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Dzierżoniowski „Ekonomik” skończył 60 lat

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

23 września był wyjątkowym, niezapomnianym dniem, pełnym dobrych emocji, radosnych i wzruszających spotkań, wspomnień i refleksji.

Informacja własna szkoły:

Dzierżoniowski Zespół Szkół Nr 3, popularny „Ekonomik” skończył 60 lat. Obchody Jubileuszu rozpoczęła msza święta w Kościele p.w. św. Jerzego w Dzierżoniowie,  której przewodniczył ks. kan. Krzysztof Ambrożej. Oficjalne uroczystości miały miejsce w Kinoteatrze „Zbyszek.

Obecnością na nich zaszczyciło nas wielu gości, m.in.: Wicewojewoda Dolnośląski – Pan Jarosława Kresa, przedstawiciele organu prowadzącego szkołę: Starosta Powiatu Dzierżoniowskiego – Pan Grzegorz Kosowski, Wicestarosta – Pan Andrzej Bolisęga, Dyrektor Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego – Pani Alicja Hromada oraz wiceprzewodniczący Rady Powiatu Dzierżoniowskiego – Pan Robert Czajkowki. W imieniu Zarządu Powiatu Starosta przyznał Szkole 6.000 zł na zakup pomocy dydaktycznych.
Obecni byli również przedstawiciele władz samorządowych powiatu dzierżoniowskiego.

Nie mogło zabraknąć naszych przyjaciół – kombatantów. W uroczystości wzięli udział: Wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Opolu płk. Marek Kwiatkowski, Prezes Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Pan Władysław Potocki oraz Prezes honorowy Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Pan Edmund Dąbrowski. W tym byli z nami również absolwenci Ekonomika, emerytowani nauczyciele i pracownicy Szkoły, dyrektorzy szkół średnich powiatu dzierżoniowskiego, przedstawiciele duchowieństwa i służb mundurowych oraz komisji i związków oświatowych, a także członkowie społeczności lokalnej i przedstawiciele lokalnych mediów.

Uroczystość rozpoczęła Pani Dyrektor, Bogumiła Szewczyk przywołując historię i osiągnięcia szkoły, oraz podziękowała wszystkim zaangażowanym za dotychczasowe osiągnięcia i sukcesy Szkoły. Wyraziła uznanie dla wysiłku i pracy dyrektorów i nauczycieli, którzy tworzyli szkołę i wysoko postawili poprzeczkę, następnym pokoleniom nauczycieli. Szczególne podziękowania skierowała do nauczycieli emerytów, którzy przez wiele lat tworzyli historię i tradycję szkoły, prowadzili ją do sukcesów, wychowywali, wpajali właściwe wartości, wpływali na rozwój szkoły i jej pozytywny wizerunek. Swoje wystąpienie zakończyła słowami: „Drodzy Państwo, wszyscy kochamy „Ekonomik”! I niech tak zostanie!”

W trakcie oficjalnych uroczystości srebrnym medalem za wybitne zasługi dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego odznaczony został Sztandar Szkoły, a podczas 45 sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa przyznany został Szkole Medal za Zasługi dla Dzierżoniowa Odrodzonego Samorządu Terytorialnego jako wyraz wyróżnienia i uznania za wybitne zasługi dla rozwoju miasta.
W czasie uroczystości wielu Gości i Przyjaciół Szkoły wyraziło swoje dowody sympatii, uznania, a także złożyło życzenia na kolejne lata. Dyrekcja Szkoły złożyła podziękowania byłym i obecnym nauczycielom i pracowników szkoły.

Głos zabrała również była Pani Dyrektor – Dorota Pieszczuch, która sprawowała stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 przez 15 lat.
Lata spędzone w Ekonomiku wspominali również absolwenci: Pani Elżbieta Pasek – przedstawicielka rocznika 1973 i absolwentki rocznika 2019 – Patrycja Skwarek i Edyta Botuszan, które zaśpiewały piosenkę dedykowaną nauczycielom i pracownikom.

Gala Jubileuszowa uświetniona została występami artystycznymi w wykonaniu uczniów, przy akompaniamencie nauczycieli Jarosława Rasia (fortepian), reżysera części artystycznej oraz księdza Grzegorza Wołocha (saksofon).
Galę poprowadzili nauczyciele Karola Kotecka – Koba i Krzysztof Kwiecień.

W holu Kinoteatru goście mieli możliwość pobrania materiałów promocyjnych, obejrzenia wystawy okolicznościowej i szkolnych kronik, a także zwiedzić budynek szkoły.
Szczególne podziękowania i wdzięczność, w imieniu Dyrekcji Szkoły i całej społeczności Ekonomika kierujemy do naszych Sponsorów, którzy wspierali i wspierają finansowo i rzeczowo Szkołę. To dla nas radość i przywilej.
– Frankonia – Poland Sp. z o.o
– Bank Spółdzielczy w Dzierżoniowie
– Galwanizer Sp. z o. o
– Sklepy Kaprys – PH Włodek
– BHL 3-SYSTEM Sp. z o.o
– Cech Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Bielawie
– Cooper Standard Polska Sp. z o.o.
– DiArt Diana Kaczyńska