herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Skorzystaj ze wsparcia Powiatowego Rzecznika Konsumentów

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Z pewnością przynajmniej raz w życiu każdy z nas miał problem z zakupionym przez siebie wadliwym towarem lub źle wykonaną usługą.

W takich momentach często towarzyszy obawa i niepewność – co można zrobić aby skutecznie egzekwować swoje prawa i gdzie możemy uzyskać wsparcie? Właśnie w takich sytuacjach można skorzystać z pomocy Rzecznika Konsumentów.

Na naszym terenie Rzecznik Konsumentów dostępny jest w Starostwie Powiatowym w Dzierżoniowie (ul. Świdnicka 38, pokój nr 4 na parterze, nr tel. 74 832 36 60, e mail:  rzecznikkons@pow.dzierzoniow.pl.

Z jego pomocy na co dzień korzysta wielu mieszkańców. Tylko w 2020 roku udzielonych zostało 1073 porad prawnych. W zakresie sprzedaży towarów rzecznik udzielił 525 porad, a w zakresie usług 407.

Największa liczba porad w zakresie sprzedaży dotyczyła wadliwości towarów, w tym urządzeń gospodarstwa domowego, urządzeń elektronicznych i sprzętu komputerowego (195) oraz mebli, artykułów wyposażenia wnętrz i utrzymania domu (118).

Z kolei w zakresie usług największa liczba porad dotyczyła umów z sektora telekomunikacyjnego (110). Mieszkańcy zgłaszali się do Rzecznika Konsumenta w kwestii możliwości rozwiązania umowy lub odstąpienia od niej oraz w sprawie nieprawidłowości w wykonaniu usługi przez przedsiębiorstwo telekomunikacyjne.

Rok 2020 to czas pandemii związanej z COVID-19, która przyczyniła się do większej liczby porad w tematyce turystyki i rekreacji (68). Możliwość odstąpienia od umowy, czas zwrotu wpłaconych zaliczek, skorzystanie z usługi w innym terminie, to główne tematy porad dotyczące branży turystycznej.

Ważnym elementem pracy rzecznika to wystąpienia kierowane do przedsiębiorców na postawie pisemnych wniosków konsumentów. W 2020 roku takich interwencji było 170. Wystąpienia w 67% skutkowały pozytywnym zakończeniem na rzecz konsumenta.

Statystyka pokazuje, jak dużym zainteresowaniem cieszy się pomoc świadczona przez Rzecznika Konsumentów. My również zachęcamy do korzystania z bezpłatnych usług Rzecznika Konsumenta w Starostwie Powiatowym w Dzierżoniowie. Wsparcie rzecznika z pewnością pomoże uniknąć nie tylko niepotrzebnego stresu, ale przede wszystkim finansowych kosztów.

Kontakt do Powiatowego Rzecznika Konsumentów:
Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie,
ul. Świdnicka 38, pokój nr 4 na parterze,
nr tel. 74 832 36 60,
e-mail: rzecznikkons@pow.dzierzoniow.pl.