herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Skutki upału i suszy na terenie powiatu

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Zakaz wstępu do lasu, ograniczenia w dostawie energii, uruchomienie rezerwowych ujęć wody oraz wysychanie rzek – to główne skutki występujących od dłuższego czasu wysokich temperatur.

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Dzierżoniowie informuje, że w związku z występowaniem upału i suszy na terenie powiatu dzierżoniowskiego podjęto następujące działania:

  • Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. o. w Dzierżoniowie uruchomiły rezerwowe ujęcia wody na terenie Bielawy, Dzierżoniowa oraz Gminy Dzierżoniów. Po występujących w związku z tym chwilowych zakłóceniach w dostawie wody obecnie we wszystkich gminach mieszkańcy mają swobodny dostęp do wody.
  • Nadleśnictwa: Świdnica, Bardo Śląskie, Henryków i Miękinia wprowadziły okresowy zakaz wstępu do lasu – do odwołania. Decyzja ta podyktowana jest dużym zagrożeniem pożarowym z powodu długotrwałej suszy i drastycznego długoterminowego obniżenia wilgotności ściółki.
  • Operator systemu przesyłowego elektroenergetycznego Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA ogłosił dla obszaru całego kraju od godziny 22.00 dnia 10.08.2015 do godziny 10.00 dnia 11.08.2015 stopień zasilania 11 i przewiduje od godziny 10.00 dnia 11.08.2015 do godziny 17.00 dnia 11.08.2015 stopień zasilania 19 oraz od godziny 17.00 dnia 11.08.2015 do godziny 22.00 dnia 11.08.2015 stopień zasilania 17.
    Ograniczenia nie dotyczą odbiorców indywidualnych oraz szpitali i innych instytucji, które zapewniają bezpieczeństwo.
    W związku z wprowadzonymi ograniczeniami dystrybutorzy energii elektrycznej apelują do mieszkańców o ograniczenie do minimum używania energii, szczególnie w godzinach między 11.00 a 15.00.

Poza tym w rzekach powiatu zanotowano bardzo niski poziom wód.

Porady na czas upału