herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Sowiogórski Bajarz – edycja dolnośląska

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie, Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki w Bielawie oraz Towarzystwo Przyjaciół Bielawy zapraszają dzieci i młodzież z całego Dolnego Śląska do udziału w konkursie krasomówczym „Sowiogórski Bajarz”.

Konkurs odbywać się będzie z wykorzystaniem platformy internetowej „Sieć w domu” – animacja regionalna. Polega on na opowiedzeniu lub przeczytaniu w najbardziej kreatywny sposób legendy związanej z regionem Gór Sowich. Oczywiście uczestnik może sam wybrać i przygotować legendę lub skorzystać z materiałów zamieszczonych na stronie siecwdomu.mokisbielawa.pl w zakładce „konkursy”.

Konkurs będzie oceniany w trzech kategoriach wiekowych:
kategoria I – uczniowie klas I – IV szkół podstawowych,
kategoria II – uczniowie klas V – VIII szkół podstawowych,
kategoria III – uczniowie szkół ponadpodstawowych.

Zgłoszenia należy przesyłać drogą mailową na adres: konkursy@mokisbielawa.pl do 28 maja 2021 roku. Szczegółowe informacje udzielane są telefonicznie pod numerem 74 83 37 04 lub mailowo – konkursy@mokisbielawa.pl.

Jury przyzna w każdej kategorii wiekowej nagrody finansowe:
1 miejsce 300 zł,
2 miejsce 200 zł,
3 miejsce 100 zł.

Więcej o konkursie krasomówczym „Sowiogórski Bajarz” znaleźć można w regulaminie.