herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Spotkanie integracyjne pod hasłem „Młodzi Duchem – Bogaci Życiem”

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

13 czerwca 2024 roku w Domu Pomocy Społecznej w Bielawie odbyło się wyjątkowe spotkanie integracyjne pod hasłem "Młodzi Duchem - Bogaci Życiem".

widok na salę podczas wydarzenia "Młodzi Duchem - Bogaci Życiem"

Wydarzenie to zgromadziło licznych uczestników, w tym podopiecznych Dziennego Domu Senior + w Bielawie oraz Dziennego Domu Senior + w Dzierżoniowie, a także dzieci z Przedszkola Publicznego nr 4 w Bielawie. Spotkanie miało na celu zacieśnienie więzi międzypokoleniowych i wspólne celebrowanie radości życia.

Samorząd powiatu dzierżoniowskiego reprezentowała sekretarz powiatu Izabela Szygudzińska, która w swoim przemówieniu podkreśliła znaczenie integracji społecznej oraz wyraziła uznanie dla organizatorów za stworzenie przestrzeni do wspólnego świętowania. W wydarzeniu wzięła także udział radna Rady Powiatu Dzierżoniowskiego Małgorzata Kuśmierek, która swoją obecnością wsparła ideę międzypokoleniowego spotkania.

Sekretarz powiatu podczas przemówienia

Spotkanie rozpoczęło się od występu seniorów, którzy przygotowali przedstawienie na podstawie wiersza Jana Brzechwy „Na straganie”. Ich interpretacja klasycznego utworu literackiego wzbudziła ogromne emocje i entuzjazm wśród zgromadzonych gości. Seniorzy pokazali, że mimo upływu lat, wciąż potrafią zachwycać i bawić publiczność.

Następnie na scenie pojawiły się dzieci z Przedszkola Publicznego nr 4 w Bielawie, które zaprezentowały barwny i radosny występ artystyczny. Młodzi artyści zostali nagrodzeni gromkimi brawami, a ich występ wprowadził wszystkich w doskonały nastrój.

Nieodłącznym elementem spotkania były także konkursy, w których chętnie uczestniczyli zarówno seniorzy, jak i dzieci. Zabawy te dostarczyły wiele radości i były doskonałą okazją do wspólnej zabawy oraz integracji międzypokoleniowej.

Kulminacyjnym punktem programu był występ Zespołu Katarynki, który swoją muzyką porwał wszystkich obecnych do tańca i śpiewu. Zarówno seniorzy, jak i dzieci bawili się razem, tworząc niezapomnianą atmosferę pełną radości i wzajemnej sympatii.

Zespół Katarynki

Spotkanie zakończyło się wspólnym poczęstunkiem, podczas którego uczestnicy mogli podzielić się swoimi wrażeniami i doświadczeniami. Wydarzenie to pokazało, że niezależnie od wieku, wszyscy możemy czerpać radość z życia i dzielić się nią z innymi.