herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Modernizacja ulicy Piastowskiej w Piławie Górnej – postępy prac

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Trwa realizacja najdroższej inwestycji drogowej w historii Powiatu Dzierżoniowskiego.

Ulica Piastowska w Piławie

Modernizacja ulicy Piastowskiej w Piławie Górnej – postępy prac

Mowa o przebudowie ulicy Piastowskiej w Piławie Górnej. Już wiemy, że ze względu na liczne kolizje z niezinwentaryzowanymi sieciami podziemnymi, termin zakończenia prac nastąpi do 14 sierpnia. Należy dodać, że jest to nie tylko najdroższa inwestycja, ale także jedna z najtrudniejszych z uwagi na konieczność uregulowania spraw związanych z sieciami podziemnymi w rejonie przebudowywanej drogi. Wiele z nich bowiem nie zostało ujętych na mapach i okazywały się dużą oraz zarazem nieprzyjemną niespodzianką dla drogowców wykonujących zadanie. Oznaczało to nie tylko dodatkowe koszty, ale przede wszystkim wydłużenie terminu zakończenia inwestycji.

W ostatnim czasie podczas robót odkryto na przykład kanał burzowy pochodzący z przełomu XVIII i XIX wieku. Odkrycie oznaczało wstrzymanie robót budowlanych na czas czynności realizowanych przez konserwatora zabytków.

Obecnie natomiast trwają ostatnie prace na sieciach kanalizacyjnych w rejonie skrzyżowania ulic Piastowskiej i Fabrycznej. Następnie do wykonania pozostaną już tylko roboty nawierzchniowe i wykończeniowe.

Koszt inwestycji wyniesie 12,3 mln zł, ale 98% tej kwoty pokryje dofinansowanie, jakie Powiat Dzierżoniowski pozyskał z programu Polski Ład.