herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Spotkanie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

4 lutego w Starostwie Powiatowym w Dzierżoniowie odbyło się spotkanie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Zostało ono poświęcone między innymi tematyce obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego oraz akcji kurierskiej prowadzonej w ramach spraw obronnych.

W posiedzeniu uczestniczyli między innymi: starosta Grzegorz Kosowski, przedstawiciele Wojskowej Komendy Uzupełnień w Kłodzku, Komendy Powiatowej Policji w Dzierżoniowie, Powiatowej Inspekcji Weterynarii, Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie oraz przedstawiciele gmin z terenu naszego powiatu.

Spotkanie poprowadziła dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie Grażyna Wójcik.
Podczas posiedzenia przedstawiono między innymi: sprawozdanie z działalności Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego za rok 2019, jak również informację w zakresie działalności Powiatowego Zespołu ds. bieżącej koordynacji działań w zakresie ochrony zabytków w razie przewidywanych i realnych zagrożeń za rok 2019.

Ponadto omówiono powiatowo – gminne ćwiczenia zorganizowane w minionym roku pod kryptonimem „Październik 19”, a także wyznaczono priorytetowe kierunki działań Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w 2020 roku.

Spotkanie koordynował Wydział Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie.