herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Spotkanie Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Dzierżoniowie

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

4 stycznia odbyło się pierwsze w tym roku spotkanie Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Dzierżoniowie.

Spotkanie odbyło się z udziałem wicestarosty Andrzeja Bolisęgi, a poprowadził je przewodniczący Tadeusz Skrzypek.

Podczas posiedzenia Rada poruszyła ważne dla osób niepełnosprawnych kwestie. Jedną z nich był temat turnusów rehabilitacyjnych. Rozważano czy uruchamiać je w tym roku, czy jednak fundusze przeznaczać na zaopatrzenie w środki medyczne i pomocnicze, takie jak pieluchomajtki, aparaty słuchowe, wózki inwalidzkie itp. Ostateczna decyzja zostanie podjęta gdy PFRON przekaże środki na 2023 rok.

Rozmawiano również o kłopotach związanych ze zmniejszeniem środków rządowych na realizację programu „Asystent osobisty osób niepełnosprawnych”. Zainteresowanie programem jest bardzo duże, ale środków z budżetu państwa może być mniej na jego realizację o kilkadziesiąt procent.

W trakcie spotkania członkowie Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Dzierżoniowie rozmawiali także o zwiększeniu promocji działalności Rady oraz o sposobach poszerzenia form dotarcia do społeczności osób niepełnosprawnych w naszym regionie. Dyskutowano także o współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia w Dzierżoniowie oraz z Biurem Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego.

Na koniec ustalono, ze Rada zbierać się będzie minimum co dwa miesiące lub w razie zaistniałej potrzeby.
Członkowie Rady, a także Rady Powiatu Dzierżoniowskiego i pracownicy PCPR-u, będą mogli wziąć udział w warsztacie świadomości niepełnosprawności.

Kontakt do Przewodniczącego Rady: tel. 601 289 499, mail: skrzypek.tadeusz3@gmail.com