herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

250.000 złotych dla organizacji i stowarzyszeń w 2023 roku

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

9 grudnia Zarząd Powiatu Dzierżoniowskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Dzierżoniowskiego. Kwota, o którą ubiegać się będą stowarzyszenia wynosi 250 tysięcy złotych.

Pieniądze zostaną przeznaczone na realizację zadań w następujących dziedzinach:
– kultury fizycznej i sportu;
– turystyki i krajoznawstwa;
– kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
– ochrony i promocji zdrowia;
– działań na rzecz osób niepełnosprawnych i osób starszych;
– ratownictwa i ochrony ludności;
– promocji i organizacji wolontariatu.

Szczegółowe warunki konkursu, w tym terminy składania ofert na poszczególne zadania, określa załącznik do uchwały Zarządu Powiatu Dzierżoniowskiego – Otwarty konkurs ofert a realizację zadań publicznych w 2023 roku