herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Spotkanie z okazji Powiatowego Dnia Kombatnata

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Tuż przed świętami wielkanocnymi starosta dzierżoniowski Grzegorz Kosowski spotkał się z prezesami związków kombatanckich z terenu całego powiatu.

Podczas spotkania, w którym wzięła udział także dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie Grażyna Wójcik, rozmawiano między innymi o współpracy związków kombatanckich z samorządem powiatu.

Starosta podziękował zaproszonym gościom za ich zaangażowanie w codzienną pracę na rzecz kultywowania pamięci historycznej wśród lokalnej społeczności. Podkreślił również rolę, jaką pełnią kombatanci w kwestii przekazywania wzorców i wartości młodym pokoleniom.

Spotkanie było okazją do rozmowy na temat planów, jakie stowarzyszenia kombatanckie planują zrealizować w obecnym roku, a szczególnie do złożenia życzeń świątecznych. Starosta Grzegorz Kosowski złożył wielkanocne życzenia wszystkim członkom związków kombatanckich oraz ich rodzinom.

Oprócz życzeń kombatanci otrzymali od władz powiatu drobne pamiątkowe upominki.

W spotkaniu uczestniczyli przewodniczący poniższych związków:

– Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych – Koło Miejskie Pieszyce: Zdzisław Maciejewski
– Stowarzyszenie Dzieci Wojny w Polsce Oddział II Dolnośląski w Dzierżoniowie: Zbigniew Kuriata
– Związek Inwalidów Wojennych RP – Zarząd Oddziału w Dzierżoniowie: Bolesław Nowogrodzki
– Stowarzyszenie Kresowian w Dzierżoniowie: Florian Kuriata
– Związek Sybiraków – Koło w Dzierżoniowie: Eugeniusz Kuszka
– Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych – Koło Miejsko – Gminne Dzierżoniów: Władysław Potocki
– Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych – Koło Miejsko – Gminne Dzierżoniów: Władysław Ostrowski
– Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych – Koło Miejsko – Gminne Dzierżoniów: Edmund Dąbrowski
– Kronikarz: Adam Burzyński
– Dolnośląska Rodzina Katyńska: Ludmiła Błażejczyk