herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Spotkanie Starosty z uchodźcami z Ukrainy

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

W Wielki Piątek starosta Grzegorz Kosowski złożył wizytę uchodźcom z Ukrainy, zamieszkałym w Dzierżoniowie.

Spotkanie miało wymiar symboliczny, prezentujący zaangażowanie starosty oraz solidarność powiatu z trudną sytuacją ludności ukraińskiej. W czasie spotkania panowała atmosfera zrozumienia i serdeczności. Odwiedziny były idealną okazją do rozmowy i podtrzymania w ofiarach wojny nadziei na lepsze jutro.

Starosta dzierżoniowski Grzegorz Kosowski złożył wszystkim serdeczne, wielkanocne życzenia. W ramach wdzięczności za troskę, niezwykle miłe przyjęcie i zapewnienie godnego poziomu życia ukraińscy goście przygotowali wielkanocne upominki, które wręczyli Staroście.