herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Sprawdź jakość powietrza

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

W związku z przekroczeniami poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10 zachęcamy do śledzenia informacji o jakości powietrza zamieszczanych na stronie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

Dane bieżące, aktualizowane co godzinę, dostępne są w aplikacji mobilnej: „Jakość powietrza w Polsce” oraz na stronie internetowej WIOŚ: http://air.wroclaw.pios.gov.pl/.

Grupy ludności wrażliwe na zanieczyszczenia powietrza:
osoby cierpiące na przewlekłe choroby układu oddechowego, choroby układu krążenia oraz alergiczne choroby skóry i oczu; osoby starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci.

Środki ostrożności:
osoby wrażliwe powinny rozważyć ograniczenie czasu przebywania oraz wysiłku fizycznego na otwartym powietrzu (szczególnie w godzinach wieczornych).

Zalecenia dla ludności po przekroczeniu dopuszczalnych stężeń pyłu PM10 w powietrzu:

  1. unikanie palenia w piecach na paliwo stałe w przypadku posiadania alternatywnego źródła ogrzewania,
  2. ograniczenie ruchu samochodowego np. poprzez korzystanie z komunikacji publicznej,
  3. śledzenie bieżącej informacji o jakości powietrza.

Zobacz, jak przeciwdziałać smogowi?

Złóż wniosek o dofinansowanie inwestycji w programie „Czyste powietrze”