herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Sprzęt komputerowy trafił do powiatowych szkół

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

12 maja starosta dzierżoniowski Grzegorz Kosowski przekazał do szkół oraz placówek oświaty laptopy i tablety, które będą wykorzystywane przez uczniów i nauczycieli do nauki i pracy w formie online.

Sprzęt komputerowy został zakupiony ze środków unijnych, w ramach programu Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego. W sumie 45 laptopów i 10 tabletów wraz z oprogramowaniem, trafiło do szkół ponadpodstawowych oraz specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, dla których powiat dzierżoniowski jest organem prowadzącym. Wartość projektu to 102.340 zł, z czego 100.000 złotych stanowią środki unijne.

Laptopy i tablety trafią do najbardziej potrzebujących uczniów, którzy do tej pory nie mogli w pełni uczestniczyć w procesie zdalnego nauczania. Odpowiedni sprzęt pozwoli im na nadrobienie zaległości oraz podniesie komfort nauki. Ponadto z pozyskanych laptopów i tabletów będą mogli skorzystać wybrani nauczyciele.
Powiat Dzierżoniowski wykorzystał możliwość pozyskania środków zewnętrznych w celu złagodzenia trudności wynikających z sytuacji wywołanej trwającą pandemią koronawirusa. Zdalne nauczanie, do którego polskie szkoły nie były wcześniej przygotowane, wymaga  odpowiedniego sprzętu, tak do zdobywania wiedzy online przez uczniów, jak i przygotowywania  przez nauczycieli materiałów dydaktycznych  w wersji cyfrowej.

Dzięki wykorzystaniu środków z programu Zdalna Szkoła, kształcenie na odległość w szkołach i placówkach powiatu, będzie pod względem technicznym nieco łatwiejsze.
Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.