herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Środa z Funduszami, czyli jak pozyskać dotację na rozwój przedsiębiorstwa

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Urząd Marszałkowski zaprasza na spotkanie informacyjne z cyklu „Środa z Funduszami” dotyczące możliwości i zasad pozyskania dofinansowania z Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 na rozwój dolnośląskich przedsiębiorstw.

Spotkanie odbędzie się 7 września w Wałbrzychu w siedzibie Ratusza Miejskiego przy pl. Magistrackim 1 (II piętro, sala 26) w godzinach 10.00-13.00.

Podczas spotkania zostaną przedstawione możliwości pozyskania dotacji na rozwój firmy m.in. poprzez:
wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w firmach (nabór wniosków listopad 2016r. – styczeń 2017r. – omówi przedstawiciel Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej);
nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów gospodarczych oraz promocji przedsiębiorstw na rynkach krajowych i międzynarodowych (nabór wniosków – styczeń 2017r. – omówi przedstawiciel Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej);
inwestycje w przedsiębiorstwach działających w sferze usług społecznych (np. placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku), (nabór wniosków – listopad 2016r. omówi przedstawiciel PIFE Wałbrzych);
godzenie życia prywatnego i zawodowego – aktywizacja zawodowa osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 poprzez tworzenie i rozwijanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 (nabór wniosków – styczeń 2017r. omówi przedstawiciel PIFE Wałbrzych);
rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich w ramach programu LEADER – (omówi przedstawiciel PIFE Wałbrzych).

Przedstawiona zostanie również oferta skorzystania przez przedsiębiorców z pożyczek korzystniejszych niż bankowych na wydatki bieżące i cele produkcyjne – inicjatywa postJEREMIE – omówi przedstawiciel Funduszu Regionu Wałbrzyskiego.

Dofinansowanie przez ZUS działań skierowanych na utrzymanie zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej, prowadzonych przez płatników składek – omówi przedstawiciel ZUS Oddział Wałbrzych.

Zgłoszenia udziału należy przesyłać drogą elektroniczną na adres: pife.walbrzych@dolnyslask.pl z podaniem imienia i nazwiska uczestnika oraz nazwy reprezentowanej firmy. Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Sale, w których odbędą się spotkania, są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. Prosimy o zgłaszanie potrzeb osób z niepełnosprawnościami na etapie rekrutacji.

Informacje na temat spotkania można uzyskać pod numerem telefonu 74 66 55 172 lub 173.
Szczegółowe informacje na temat spotkań są dostępne na stronie www.rpo.dolnyslask.pl lub w dolnośląskich Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.