herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Działka na terenie kompleksu pałacowo-parkowego w Roztoczniku

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Lokalizacja: woj. Dolnośląskie, Gmina Dzierżoniów, wieś Roztocznik. Funkcja: działka niezabudowana wchodząca w skład zabytkowego kompleksu pałacowo-parkowego. Nieruchomość oznaczona jest symbolem: ZP1 – parki.

Północna część Roztocznika

Opis nieruchomości

Nieruchomość gruntowa niezabudowana wchodząca w skład zabytkowego kompleksu pałacowo-parkowego położona jest w północnej części miejscowości Roztocznik, oznaczona geodezyjnie jako działka nr 1 o pow. całkowitej nr 2.47 ha obręb 0010, Roztocznik w Gminie Dzierżoniów, dla której Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SW1D/00030032/1.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Kształt nieruchomości nieregularny zbliżony do prostokąta, płaski w znacznej części zadrzewiony, porośnięty krzakami oraz trawą. Dojazd do nieruchomości odbywa się z asfaltowej drogi gminnej, dalej za pomocą drogi polnej nieutwardzonej, stanowiącej od strony południowej granicę działki.
Zgodnie z Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wsi Roztocznik, uchwalonego przez Radę Gminy Dzierżoniów Uchwałą Nr XLVII/414/10 z dnia 28 stycznia 2010r. nieruchomość będąca przedmiotem przetargu oznaczona jest symbolem: ZP1 – parki.

Mapa (plik pdf)

Informacja z rejestru gruntów