herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Środki na odnowę miejsc pamięci

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu uruchomił na rok 2021 programy dofinansowania projektów mających na celu odnowę miejsc pamięci i upamiętnienia wydarzeń i osób związanych między innymi z walką o niepodległość Polski.

Plakat promujący wydarzenie. Na zdjęciu pomnik, a przed nim stoją żołnierze. Z boku flagi Polski.

Celem program pod nazwą „Groby i cmentarze wojenne w kraju” jest wspieranie opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, stanowiącymi materialne świadectwo kluczowych wydarzeń z historii Polski związanych z walką i męczeństwem, a także wspieranie prowadzenia działań naukowych upowszechniających wiedzę na temat tych wydarzeń. Szczegółów tego programu należy szukać na stronie internetowej Ministerstwa pod adresem: https://www.gov.pl/web/kultura/groby-i-cmentarze-wojenne-w-kraju2

Program „Miejsca pamięci i trwałe upamiętnienia w kraju” ma na celu wspieranie samorządów w zapewnianiu stabilnej opieki nad najważniejszymi miejscami pamięci, stanowiącymi materialne świadectwo wydarzeń kluczowych dla narodowej tożsamości. Wytyczne oraz regulamin i specyfikacja programu znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa pod adresem: https://www.gov.pl/web/kultura/miejsca-pamieci-i-trwale-upamietnienia-w-kraju2

Do obu wyżej wymienionych programów wnioski projektowe mogą składać zarówno jednostki samorządu terytorialnego jak i samorządowe instytucje kultury, organizacje pozarządowe, uczelnie, kościoły i związki wyznaniowe.

W ramach programu wnioskodawca może złożyć maksymalnie dwa wnioski, a możliwa kwota dofinansowania każdego z nich wynosi od 10.000 zł do 300.000 zł.