herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Starosta zamyka składowisko odpadów w Dzierżoniowie

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Starosta Dzierżoniowski Grzegorz Kosowski w marcu 2020 roku wydał decyzję cofającą pozwolenie na zbieranie odpadów przez prywatną firmę na terenie przy ulicy Kilińskiego w Dzierżoniowie.

Decyzja ta uprawomocniła się z dniem 8 czerwca 2020 roku, a obecnie prowadzone jest postępowanie administracyjne, mające ustalić ostateczny termin usunięcia odpadów przez przedsiębiorcę. Najprawdopodobniej mogą one zostać wywiezione w ciągu najbliższych trzech miesięcy. Decyzja obecnego starosty może więc skutecznie zakończyć kłopot, z którym borykali się mieszkańcy tej części Dzierżoniowa. Mowa oczywiście o nieprzyjemnym i uporczywym zapachu, wydobywającym się z odpadów gromadzonych przy ulicy Kilińskiego.

Informację na ten temat przekazał mediom starosta Grzegorz Kosowski podczas konferencji prasowej, która odbyła się 29 czerwca.

Należy przypomnieć, że odpady zbierane były przez firmę Clever Sp. z o.o, na dzierżawionym od prywatnego właściciela terenie przy ulicy Kilińskiego 15 w Dzierżoniowie. Działo się to od lipca 2018 roku, w oparciu o decyzje administracyjne, wydane na podstawie obowiązującego wówczas prawa.

Pierwsze skargi mieszkańców, na wydzielający się z tego miejsca nieprzyjemny zapach, wpłynęły do Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie już 12 lipca 2019 roku.
Od tego czasu służby starosty podejmowały działania w celu rozwiązania tego problemu. Jeszcze tego samego dnia wraz z Policją przeprowadzono pierwsze oględziny terenu, po których wezwano firmę do zaniechania naruszeń przepisów.

Następnie we wrześniu 2019 roku starosta przeprowadził kontrolę obiektu i jednocześnie wystąpił do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska o skontrolowanie działalności firmy Clever. Kontrola WIOŚ odbyła się w grudniu minionego roku, a dodatkowo niezapowiedziane oględziny terenu Starostwo Powiatowe przeprowadziło w październiku i grudniu 2019 roku oraz w styczniu tego roku.

Sytuacja zaczęła ulegać zmianie, kiedy w styczniu 2020 roku właściciel działek, na których zbierane były odpady, nie przedłużył firmie Clever Sp. z o.o. umowy najmu terenu. Brak posiadania tytułu prawnego był podstawą do wszczęcia przez starostę dzierżoniowskiego, postępowania administracyjnego w sprawie wygaśnięcia pozwolenia na zbieranie odpadów przy ulicy Kilińskiego w Dzierżoniowie. Wspomniana decyzja została wydana 24 marca i stała się ostateczna 8 czerwca 2020 roku.

Po tym fakcie dzierżoniowskie starostwo skontaktowało się z Urzędem Marszałkowskim we Wrocławiu. W wyniku rozmowy ustalono, że procedurę nakazu wywiezienia odpadów Urząd Marszałkowski rozpocznie w lipcu. Przewiduje się jednak, że najbardziej realnym terminem usunięcia odpadów zalegających na terenie przy ulicy Kilińskiego 15 w Dzierżoniowie, jest okres 3 miesięcy.
Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie będzie monitorować postęp działań w tym zakresie i z pewnością wykorzysta wszelkie instrumenty prawne, aby jak najszybciej i z pozytywnym skutkiem zamknąć tę sprawę.