herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Styczniowa sesja Rady Powiatu Dzierżoniowskiego

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

26 stycznia odbyła się pierwsza w tym roku sesja Rady Powiatu Dzierżoniowskiego.

W głównym punkcie obrad radni zapoznali się ze sprawozdaniami z działalności służb, inspekcji i straży za rok 2020. Osoby zainteresowane mogą zapoznać się ze szczegółowymi sprawozdaniami w systemie internetowym E-sesja.

W części uchwałodawczej radni przyjęli zmiany w uchwale budżetowej na 2021 rok. Największa zmiana finansowa dotyczy wprowadzenia do budżetu funduszy pozyskanych przez Powiat Dzierżoniowski przy współpracy Stowarzyszenia Ziemia Dzierżoniowska na realizację projektu pn. Upowszechnianie i rozwój transgranicznych więzi kulturowych na pograniczu polsko – czeskim” w kwocie 95.048,91. Wkład własny Powiatu stanowi 10.660,98 zł. W ramach projektu zostanie zrealizowane wydarzenie kulturalne pn. „Folkove Polsko-Czeski Przegląd Zespołów Folklorystycznych” w Arboretum w Wojsławicach. Więcej na temat zmian w budżecie można przeczytać w systemie E-sesja.

Radni podjęli również uchwały dotyczące:
zmiany uchwały w sprawie ustalenia wykazu i przedmiotu działania stałych komisji Rady Powiatu Dzierżoniowskiego,
zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Ochrony Zdrowia, Spraw Społecznych, Sportu i Turystyki.

Jednocześnie zachęcamy do obejrzenia nagrania ze styczniowej sesji Rady Powiatu Dzierżoniowskiego w systemie internetowym E-sesja (nagranie będzie dostępne wkrótce).