herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Szkolenie dla NGO i wolontariuszy

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

W dniach 22-23 listopada br. obyły się szkolenia dla organizacji pozarządowych oraz wolontariuszy z terenu powiatu dzierżoniowskiego.

szkolenie dla organizacji pozarządowych

Dwudniowy cykl szkoleń rozpoczęto od tematu „Formalne aspekty prowadzenia działalności w NGO”, który skierowany był dla organizacji pozarządowych a poprowadził je prezes Fundacji Merkury z Wałbrzycha Waldemar Weihs.

Tematyka szkolenia dotyczyła codziennego funkcjonowania organizacji w świetle obowiązujących przepisów prawa, możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na działalność statutową, prawidłowego prowadzenia księgowości oraz dokumentacji. Wspomniano również o obowiązkach wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu a także omówiono jak prawidłowo rozliczać dotacje. W szkoleniu udział wzięło ponad 30 przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Natomiast 23 listopada br. zorganizowano warsztaty pn. „Aktywizacja w wolontariacie”, które skierowane zostało do młodych wolontariuszy z powiatu dzierżoniowskiego, a poprowadził je Sławomir Wieteska prezes Zarządu Fundacji „Jagniątków” z Jeleniej Góry. Tematyka szkolenia dotyczyła działalności wolontariackiej oraz funkcjonowania korpusu solidarności. W szkoleniu udział wzięło ponad 50 osób z placówek szkolnych z terenu powiatu dzierżoniowskiego jak również członkowie Dzierżoniowskiego Ośrodka Wolontariatu.

Podczas obu szkoleń przeprowadzono również działania edukacyjne z zakresu realizacji rządowego programu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu dzierżoniowskiego w ramach których rozdysponowano broszury oraz ulotki informujące o możliwości uzyskania bezpłatnej pomocy prawnej. Wszelkie informacje nt. pomocy prawnej można uzyskać pod adresem https://bip.pow.dzierzoniow.pl/artykuly/196/nieodplatna-pomoc-prawna.

Zadanie koordynował Wydział Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie.