herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Szlachetna przygoda naznaczona poświęceniem

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Policjanci z powiatu dzierżoniowskiego swoje święto obchodzili 21 lipca. Podczas uroczystego spotkania w Komendzie Powiatowej Policji w Dzierżoniowie funkcjonariusze odebrali awanse na wyższe stopnie oraz nagrody za wydajną i oddaną służbę.

W uroczystości uczestniczył zastępca komendanta wojewódzkiego policji we Wrocławiu insp. Krzysztof Niziołek, który podkreślił wzrastające wśród mieszkańców powiatu dzierżoniowskiego zaufanie do policji oraz zaangażowanie funkcjonariuszy i pracowników w wykonywanie swoich obowiązków służbowych. – Możecie być dumni z tego co robicie i z wypełniania obowiązków wobec swojej małej Ojczyzny – zwrócił się bezpośrednio do policjantów.

Za pracę na rzecz powiatu dziękował policjantom także starosta Janusz Guzdek. – Dziękuję wszystkim funkcjonariuszom i pracownikom policji za pełną poświęcenia służbę, trud oraz wysiłek podejmowany w codziennej pracy. Życzę, aby autorytet, którym cieszy się policja wciąż wzrastał, a sukcesy jakie odnosicie stale wzmacniały poczucie bezpieczeństwa w naszym powiecie – podkreślał. – Statystyki obrazujące pracę dzierżoniowskiej policji są bardzo dobre, a dzierżoniowska komenda znajduje się w czołówce dolnośląskich powiatów. Ze swej strony zapewniam, że Powiat Dzierżoniowski, jeśli zaistnieje taka potrzeba, będzie wspierał wszelkie starania policji, szczególnie te materialne – dodał.

– Służba w policji wymaga wielu poświęceń, niejednokrotnie tych największych. Wybraliśmy taki zawód, bo służba dla społeczeństwa, to ogromna satysfakcja. Trud włożony w realizację powierzanych nam zadań jest nagradzany przez to właśnie społeczeństwo – wyjaśniał zastępca komendanta powiatowego nadinsp. Przemysław Marut. – Policjant to trudny zawód, ale to też szlachetna przygoda naznaczona poświęceniem i oddaniem drugiemu człowiekowi – mówił składając życzenia policjantom i pracownikom komendy.

Wiele słów uznania padło także pod adresem rodzin funkcjonariuszy, które na co dzień wspierają swoich bliskich. Ich wyrozumiałość i życzliwość jest niezbędna do wykonywania codziennych policyjnych obowiązków.

W trakcie uroczystości nagrody przyznane przez burmistrza Dzierżoniowa za wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych odebrali asp. Marek Wojtas i sierż. Krystian Strzelec.

Natomiast awanse na wyższe stopnie policyjne otrzymało 67 funkcjonariuszy. Wśród oficerów jeden policjant otrzymał awans na stopień nadkomisarza. W korpusie aspirantów: 14 funkcjonariuszy awansowało do stopnia aspiranta sztabowego, 18 – starszego aspiranta, 5 – aspiranta oraz 12 – młodszego aspiranta. W korpusie podoficerów ośmiu funkcjonariuszy otrzymało awans na stopień starszego sierżanta i trzech – sierżanta. Sześciu najmłodszych stażem policjantów awansowało do stopnia starszego posterunkowego.

W uroczystości wzięli udział przedstawiciele samorządów wszystkich gmin powiatu dzierżoniowskiego.