herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Pierwszy i drugi stopień alarmowy w kraju

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

W związku ze Światowymi Dniami Młodzieży premier Beata Szydło podpisała zarządzenie w sprawie wprowadzenia pierwszego stopnia alarmowego ALFA i drugiego stopnia BRAVO-CRP. Zarządzenie obowiązuje na terenie całego kraju od 20 lipca od godz. 0.00 do 1 sierpnia do godz. 23.59.

Po wprowadzeniu pierwszego stopnia alarmowego organy administracji publicznej są zobligowane do prowadzenia wzmożonej kontroli miejsc użyteczności publicznej i dużych skupisk ludności. Należy na bieżąco przekazywać informacje odpowiednim służbom w przypadku znalezienia podejrzanych pakunków, samochodów, czy o podejrzanie zachowujących się osobach.

Zarządzenie obliguje także organy administracji do sprawdzenia środków łączności wykorzystywanych w celu zapewnienia bezpieczeństwa przepustowości dróg ewakuacyjnych oraz dokonania przeglądu procedur związanych z wprowadzeniem wyższych stopni alarmowych.

Natomiast drugi stopień alarmowy BRAVO-CRP dotyczy ewentualnych ataków na systemy teleinformatyczne organów administracji publicznej.

Zarządzenie nr 18 Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie wykazu przedsięwzięć i procedur systemu zarządzania kryzysowego 

Zarządzenie nr 96 PRM z 19 lipca 2016 roku – stopnie alarmowe