herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

biblioteki szkolne

Pieniądze na rozwój czytelnictwa w szkołach

32.960 zł otrzymał Powiat Dzierżoniowski w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2016 – 2020.