herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Pieniądze na rozwój czytelnictwa w szkołach

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

32.960 zł otrzymał Powiat Dzierżoniowski w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2016 – 2020.

Z pieniędzy na zakup książek skorzysta pięć szkół ponadgimnazjalnych: I LO w Dzierżoniowie, LO w Bielawie, Technikum w ZSiPKZ w Bielawie, Gimnazjum Specjalne nr 4 w SOSW w Dzierżoniowie i Gimnazjum Specjalne nr 2 w SOSW w Piławie Górnej.

Do otrzymanej kwoty powiat dołoży 8.240 zł. I LO w Dzierżoniowie otrzyma 15.000 zł (12.000 zł dotacja, 3.000 zł Powiat Dzierżoniowski), LO w Bielawie – 5.000 zł (4.000 zł, 1000 zł – Powiat Dzierżoniowski), Technikum w ZSiPKZ w Bielawie – 15.000 zł (12.000 zł dotacja, 3.000 zł – Powiat Dzierżoniowski), Gimnazjum Specjalne nr 4 w SOSW w Dzierżoniowie – 3.100 zł ( 2.480 zł dotacja, 620 zł Powiat Dzierżoniowski) i Gimnazjum Specjalne w SOSW w Piławie Górnej – 3.100 zł (2.480 zł dotacja, 620 zł Powiat Dzierżoniowski).

Dzięki tym środkom szkolne biblioteki wzbogacą się w nowe książki (nie mogą to być podręczniki). Decyzje o tym, jakie to będą książki nie zostaną podjęte tylko przez nauczycieli czy bibliotekarzy. Swoje preferencje przedstawią samorządy uczniowskie i rady rodziców. Uwzględnione mają być także potrzeby uczniów niepełnosprawnych.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa obejmuje nie tylko dofinansowanie do zakupu książek. Placówki, które je dostaną mają dodatkowo obowiązek podjęcia współpracy z bibliotekami publicznymi w kwestii planowania zakupu książek i wymiany informacji na temat wydarzeń promujących czytelnictwo. Na terenie każdej szkoły powinno zostać zorganizowane z udziałem uczniów przynajmniej jedno wydarzenie promujące czytelnictwo, a każdy oddział szkolny ma przygotować projekt z wykorzystaniem księgozbioru bibliotecznego.

W akcję włączą się również rodzice, dla których zostanie zorganizowana pogadanka o wpływie czytania na rozwój dzieci i młodzieży. Natomiast praca szkolnych bibliotek będzie rozplanowana tak, żeby uczniowie mieli dostęp do książek w czasie ferii zimowych i letnich.

Zakup nowych książek i przeprowadzenie powyższych działań ma nastąpić do końca bieżącego roku. Przypomnijmy, że to już kolejna dotacja na książki do bibliotek szkolnych, jaką otrzymały Powiatowe placówki. W ubiegłym roku nowe księgozbiory pojawiły się w: ZS nr 1, ZS nr 2, ZS nr 3 i II LO w Dzierżoniowie oraz ZS w Pieszycach. Powiat otrzymał wówczas na ten cel 52.000 zł.