herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

konsultacje

Konsultacje Programu współpracy Powiatu Dzierżoniowskiego z organizacjami pozarządowymi

Zarząd Powiatu Dzierżoniowskiego zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych do zgłaszania uwag i propozycji do projektu programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2021. Konsultacje społeczne potrwają do 18 września br.

Konsultacje społeczne

Zarząd Województwa Dolnośląskiego prowadzi konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030. Opinie i uwagi można zgłaszać podczas spotkań konsultacyjnych oraz za pomocą formularzy, które należy przesłać do 26 marca.