herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Konsultacje Programu współpracy Powiatu Dzierżoniowskiego z organizacjami pozarządowymi

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Zarząd Powiatu Dzierżoniowskiego zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych do zgłaszania uwag i propozycji do projektu programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2021. Konsultacje społeczne potrwają do 18 września br.

Program współpracy samorządu powiatowego z organizacjami pozarządowymi uchwalany jest co roku. Określa zakres i formę tej współpracy. Dzięki konsultacjom program jest dostosowany do oczekiwań trzeciego sektora i pozwala na lepszą współpracę.

Wszelkie uwagi i propozycje do projektu programu należy zgłaszać za pomocą formularza konsultacji do 18 września br. (liczy się data wpływu do urzędu) osobiście, za pośrednictwem poczty elektronicznej, poczty tradycyjnej oraz faksu.

Bliższe informacje o konsultacjach społecznych można uzyskać także w Wydziale Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie, Rynek 27 (pokój 317), tel. 74 832 52 28, 74 832 52 29, faks 74 832 18 60, e-mail: so@pow.dzierzoniow.pl

Załączniki:

Uchwała w sprawie przyjęcia projektu Programu współpracy Powiatu Dzierżoniowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021 i przeprowadzenia konsultacji

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Dzierżoniowskiego w sprawie konsultacji

Projekt Programu współpracy Powiatu Dzierżoniowskiego z organizacjami pozarządowymi

Formularz do zgłaszania uwag