herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

publikacje

Publikacje opracowane przez Polski Instytut Rozwoju Społecznego i Gospodarczego

Zachęcamy do zapoznania się opracowaniami stworzonymi przez fundację działającą w celu wzmacniania wspólnoty narodowej, rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i dbałości o dobro wspólne.