herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Publikacje opracowane przez Polski Instytut Rozwoju Społecznego i Gospodarczego

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Zachęcamy do zapoznania się opracowaniami stworzonymi przez fundację działającą w celu wzmacniania wspólnoty narodowej, rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i dbałości o dobro wspólne.

Każda z publikacji Polskiego Instytutu Społecznego i Gospodarczego wpisuje się w realizację tego celu poprzez prezentację pojęć, problemów i rozwiązań, pozwalającą odpowiednio na aktywny i skuteczny udział w tworzeniu prawa oraz świadomą edukację w Polsce i na Kresach.

Edukacja Obywatelska Na Kresach Wschodnich

Organizacje Pozarządowe w procesie stanowienia prawa

Diagnoza edukacji obywatelskiej w Polsce