herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

remonty i inwestycje

Ten sprzęt uporządkuje rowy przy drogach powiatowych

W 2022 roku baza sprzętu i maszyn Zarządu Dróg Powiatowych w Dzierżoniowie wzbogaciła się o nowy pojazd.

Umowa na przebudowę ulicy Piastowskiej w Uciechowie podpisana

Jeszcze w tym roku półtorakilometrowy odcinek ulicy Piastowskiej w Uciechowie zostanie gruntownie zmodernizowany. 14 kwietnia Powiat Dzierżoniowski podpisał umowę z wykonawcą na przebudowę wspomnianego odcinka drogi.

Remont na odcinku Bielawa – Kietlice

31 marca samorząd powiatu dzierżoniowskiego zawarł umowę na przebudowę drogi powiatowej na odcinku Bielawa - Kietlice.

Przetarg na przebudowę drogi Bielawa – Kietlice rozstrzygnięty

Powiat Dzierżoniowski rozstrzygnął przetarg na przebudowę drogi Bielawa – Kietlice. Dzięki pozyskanym środkom z Rządowego Funduszu Polski Ład, droga powiatowa zostanie zmodernizowana na odcinku o długości blisko 2,2 km.

Ponad 2,5 mln złotych na inwestycje drogowe Powiatu Dzierżoniowskiego

Powiat Dzierżoniowski pozyskał ponad 2.500.000 złotych na inwestycje z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Inwestycje drogowe powiatu dzierżoniowskiego w 2022 roku

Blisko 6.500.000 złotych powiat dzierżoniowski przeznaczy w tym roku na inwestycje drogowe. Z tej kwoty ponad 3.000.000 złotych stanowić będą środki zewnętrzne.

Droga dwupasmowa w górach. Śnieg na poboczach, a po prawej stronie tablica informacyjna

Tablice witają turystów w powiecie dzierżoniowskim

Główne atrakcje powiatu dzierżoniowskiego promują cztery nowe tablice turystyczne. Zostały one zamontowane pod koniec grudnia przy drogach wojewódzkich prowadzących do naszego powiatu.

Modernizacja drugiego etapu drogi w Ruszkowicach

Zakończył się drugi etap inwestycji drogowej w miejscowości Ruszkowice w Powiecie Dzierżoniowskim.

Wąska dziurawa droga Bielawa - Kietlin z widokiem na góry w tle.

Powiat pozyskał pieniądze na modernizację drogi Bielawa – Kietlice

Blisko 6.000.000 złotych otrzymał Powiat Dzierżoniowski na przebudowę drogi Bielawa - Kietlice.

Droga z Bielawy - Józefówka. Na zdjęciu biało-czerwone przejście dla pieszych. Po obu stronach drogi chodnik i zabudowa.

Nowa inwestycja Powiatu Dzierżoniowskiego

Zakończyła się budowa chodnika przy ulicy Szewskiej w Bielawie oraz w Józefówku. Inwestycja została zrealizowana dzięki pozyskaniu przez Powiat Dzierżoniowski 850.000 złotych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Modernizacja drogi Jaźwina – Kiełczyn

Rozpoczęła się przebudowa 900 metrowego fragmentu drogi na odcinku Jaźwina – Kiełczyn.

W Góry Sowie po nowej nawierzchni

23 sierpnia odbył się odbiór techniczny drogi powiatowej w Kamionkach. Dzięki zrealizowanej w ostatnich miesiącach modernizacji, nową nawierzchnię zyskał 2,5 kilometrowy odcinek drogi.