herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Zarząd Dróg Powiatowych

Nowy dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych

Stanowisko dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Dzierżoniowie od września obejmie dzierżoniowianin Tomasz Morawiecki. Taką decyzję, w wyniku przeprowadzonego konkursu, podjął Zarząd Powiatu dzierżoniowskiego.